Utredare Bedrägeri, Funktionsinriktad Polisutbildning, Jönköpings län

Organisation

Polisregion Öst

Kommun

Jönköping

Län

Jönköpings län

Utlyst

24 januari 2023

Ansök senast

16 februari 2023

Referensnummer

C122450/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2023 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner/roller i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Efter denna avklarade 1-års utbildning sker en aspirant-utbildning på 6 månader. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningstiden.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Öst i aktuellt polisområde.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Beskrivning av din blivande arbetsplats gällande specialistrollen:
Region Öst består av Jönköpings län, Östergötlands län och Södermanlands län. Region Öst är indelad i tre polisområden och nio lokalpolisområden. Huvudort är Linköping för Regionen. I region Öst arbetar sammanlagt cirka 2850 personer varav cirka 1900 är poliser. Du kommer placeras i Jönköpings län för denna rekrytering

Arbetsbeskrivning

Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat.

Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att:
 • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer
 • Hantera frihetsberövade
 • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tekniska undersökningar
 • Sammanställa komplex information för presentation till bland annat åklagarmyndigheten och rätten
 • Vara behjälplig för polisområdet att utifrån verksamhetens behov även driva och utreda ärenden av annan beskaffenhet och brottstyp

Som utredare utgör du en länk i hela den brottsutredande processen och samarbetar med andra aktörer i brottsutredningsprocessen, exempelvis analytiker och personal som arbetar med informationsinhämtning, spaning och hemliga tvångsmedel. Arbetet innebär även många externa kontakter med till exempel åklagare, juridiska ombud och företag inom och utom Sverige.

Arbetet sker under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Som lägst högskoleexamen inom relevant område, exempelvis inom juridik, ekonomi, kriminologi, beteendevetenskap
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet
 • Svenskt B-körkort
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Arbetslivserfarenhet av Office-paketet framförallt Excel
 • Arbetslivserfarenhet av ekonomiskt arbete som arbetsgivaren bedömer som relevant

 • Det är meriterande om du även har:
 • Arbetslivserfarenhet av bedrägeriutredningar, utredningar gällande utnyttjandet av välfärdssystemet, penningtvätt eller finansiella utredningar
 • Arbetslivserfarenhet av svåra samtal/utredande samtal
 • Erfarenhet av skriftliga och muntliga presentationer
 • Erfarenhet av att analysera och sammanfatta stora mängder information
 • Goda kunskaper i Excel
 • Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete av ekonomisk karaktär

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/om-polisen/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Som person söker vi dig som är initiativtagande och kreativ där du ofta kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor som tar ärenden framåt. Arbetet är fritt och du styr över dina egna ärenden vilket kräver ansvar, struktur och eget driv.

Du arbetar bra med andra människor, såväl internt i arbetsgruppen och inom myndigheten som med externa samverkanspartners. Vidare är du flexibel samt lösningsorienterad då arbetet är i ständig förändring och du har förmåga att se möjligheterna i de ärenden du hanterar. Arbetet innebär växlingar i såväl tempo som metoder vilket ställer krav på en öppen inställning samt stresstålighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Niklas Brännström, Gruppchef
010-5667721
niklas.brannstrom@polisen.se

Har du frågor den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Marco Sannelius, Gruppchef
010-566 79 22
marco.sannelius@polisen.se

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Caroline Ericsäter (frågor gällande rekryteringsprocessen), HR-Konsult
bemanning.regionost@polisen.se

Fackliga företrädare

För fackliga frågor kontakta SACO, ST, SEKO eller Polisförbundet via Polisens växel
11414

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar inkl. examensbevis. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff. Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt och prövningsverket mellan vecka 15-18 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm eller eventuellt Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion/roll.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion (ca 1 år).
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i polisregion Öst.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant (senast vecka 23, 2025). Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion/roll.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar rekryteringsgruppen i Öst på mailadress bemanning.regionost@polisen.se.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig med mail till bemanning.regionost@polisen.se.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg