Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Län

Utlyst

22 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C91665/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet och högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Syd, Regionala utredningsenheten, Bedrägerisektionen i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Eslöv.

Beskrivning av din blivande arbetsplats

Vill du vara med i kampen mot grov organiserad brottslighet och brott mot välfärdssystemet?

Sektionen för utredning av bedrägeribrott är en regional sektion som tillhör den regionala utredningsenheten, region Syd. Sektionen ansvarar för utredningar av bedrägeribrott, förskingringsbrott, (BrB 9-10 kap), bidragsbrott mm. för hela regionen. Ärendena är såväl polisledda som åklagarledda.

Sektionen är indelad i 11 utredningsgrupper med placering på olika orter i regionen där huvudorterna är Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Eslöv. Grupperna är uppdelade där fokus antingen ligger på kortare utredningsprognoser med snabbt tempo eller med fokus på att hantera ärende som av olika anledningar ofta kräver längre handläggningstid. Enstaka utredningar drivs i projektform, efter beslut på sektions-, enhets, regional eller nationell nivå.

Sektionen arbetar digitaliserat och ”papperslöst”. Vi använder digitala visualiseringstavlor för varje grupp för att organisera och tydliggöra vårt arbete. Uppföljning av varje utredares ärenden sker regelbundet genom en ärendeavstämning med gruppchefen. Allt detta för att prioritera rätt bland mängden anmälningar som finns, att säkerställa att vi arbetar effektivt och att varje utredare har en rimlig mängd utredningar. Vi jobbar utifrån devisen att samtliga utredningar är gruppens ansvar, varje utredare tilldelas ärenden – men det är gruppens ansvar att de slutförs.

Sektionen har en nära kontakt med åklagarmyndigheten, varje åklagarkammare inom regionen har en utsedd bedrägeriåklagare för samverkan.

Arbetsbeskrivning

Som utredare på bedrägerisektionen kommer du att arbeta med brottsutredningar rörande främst BRB 9-10 kapitel, bidragsbrott, penningtvättsbrott osv.

Arbetet som utredare innebär att:

 • du självständigt handlägger/utreder brottsutredningar under ledning av polisiär förundersökningsledare eller åklagare
 • hålla förhör med målsägande, vittnen, misstänkta, frihetsberövade samt utföra andra förekommande utredningsåtgärder
 • ha kontakt med aktörer såväl internt som externt
 • utföra yttre utredningsåtgärder som husrannsakningar, hämtning till förhör mm

I rollen som utredare ingår att kritiskt värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, vikta och avgöra betydelsen av information, dra slutsatser, bedöma samband mellan variabler och sammanfatta uppgifter till en logisk helhet. I arbetet skapar du underlag för beslut och ska ha förmåga att föredra ärenden för såväl åklagare som polisiär förundersökningsledare. Du är en del i arbetet med frihetsberövade och även andra misstänkta för brott. I ditt arbete kan du delta vid hämtningar till förhör och husrannsakningar och annan tvångsmedelsanvändning.

Utöver utredarrollen är du även sektionens polisområdets resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, dörrknackningar m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli en vass utredare. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Vilka krav ställs förutom kraven till att bli polis?

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst har högskoleexamen inom relevanta områden som exempelvis juridik, beteendevetenskap, kriminologi eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Arbetslivserfarenhet av Office-paketet framförallt Excel
 • Arbetslivserfarenhet av ekonomiskt arbete som arbetsgivaren bedömer som relevant

 • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
 • Arbetslivserfarenhet av bedrägeriutredningar, utredningar gällande utnyttjandet av välfärdssystemet, penningtvätt eller finansiella utredningar
 • Arbetslivserfarenhet av svåra samtal/utredande samtal
 • Erfarenhet av skriftliga och muntliga presentationer.
 • Erfarenhet av att analysera och sammanfatta stora mängder information

Personliga egenskaper
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samarbetar och kommunicerar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål. Arbetsuppgifterna ställer även krav på att du är självgående, nyfiken, flexibel och har möjlighet till tempoväxling. För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du strukturerar, empatisk, trygg i dig själv och litar på din egen förmåga. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för dessa ärendetyper och har ett positivt förhållningssätt.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Kontaktpersoner

Har du frågor om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Nicholas Henningsson Kajanne, 010-5618135, nicolas.henningsson@polisen.se. Under vecka 26-29 är du välkommen att höra av dig till Thomas Johansson, 010-56 15116, thomas-x.johansson@polisen.se, Rekryterande chef

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsulter: Amanda Larsson, 073-8064374, amanda.larsson@polisen.se eller Caroline Ek, 070-286 58 77, caroline.ek@polisen.se Under 21-29/7 samt 8-16/8 är du välkommen att kontakta HR-konsult Ulla Berggren, ulla.berggren@polisen.se , HR-konsult

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Anders Karlsson, telefon 070-283 81 94 Seko Polisen, Monica Veberg, telefon 0705-49 11 35 Saco-S, Carina Ivarsson, telefon 0733483710 ST nås via polisens växel 114 14, Fackliga företrädare

Övrig information

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Placeringsort: Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Eslöv
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du dagtid med flex
Tillträde: Utbildningsstart V.23 2023 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering vid Region Syd, Regionala utredningsenheten, funktionen som Utredare bedrägeri

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg