Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Borås eller Alingsås

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Borås

Län

Västra Götalands län

Utlyst

20 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C92946/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom ekonomi och har en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.
Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Väst, Utredningsenheten, Bedrägerisektionen med funktionen utredare bedrägeri.


Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten
Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg.

Bedrägerisektionen
Sektionen har elva grupper fördelat med sju grupper i Göteborg och en grupp vardera i Halland, Fyrbodal, Skaraborg och Älvsborg. Åtta grupper är utredningsgrupper, en grupp som tar hand om inkommande ärenden, en grupp med brottsförebyggare, finansiella utredare och analytiker samt en operativ grupp som bl.a. genomför tvångsmedel. Brottsfenomenet bedrägeri utvecklas och förändras i takt med utvecklingen i samhället, varför en stor uppgift för bedrägerisektionen är att utveckla verksamheten för att möta nya förutsättningar

Arbetsbeskrivning

Som utredare på bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. En del av ärendena är ofta både omfattande och komplexa varför du måste vara uthållig samt kunna strukturera och analysera stora utredningsmaterial. Arbetsformen utgörs av såväl arbete enskilt som tillsammans med andra utredare. En del av arbetet som utredare innebär att du håller förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer. I arbetsuppgifterna ingår även andra utredningsåtgärder, bland annat att hantera frihetsberövade, dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tekniska undersökningar. Arbetet innebär många interna och externa kontakter, till exempel med åklagare, juridiska ombud och företag inom och utom Sverige. Arbetet som utredare utgör en länk i hela den brottsutredande processen. Utredaren samarbetar med andra aktörer i brottsutredningsprocessen, dessa är exempelvis personal som arbetar med informationsinhämtning, spaning och hemliga tvångsmedel samt analytiker. Då brottskategorin ständigt förändras och utvecklas uppdaterar vi oss genom eget aktivt arbete och utbildningar.

Allmänna polisiära befogenheter tillkommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
  • Som lägst högskoleexamen inom ekonomi, juridik, beteendevetenskap eller annan för funktionen relevant utbildning
  • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid exempelvis som utredare inom ekonomiskt arbete på försäkringskassan, bank eller försäkringsbolag.
  • Svenskt B-körkort (manuell växel)
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
  • Arbetslivserfarenhet av Office-paketet framförallt Excel.


  • Det är meriterande om du har:
  • Arbetslivserfarenhet i närtid och på heltid av bedrägeriutredningar, utredningar gällande utnyttjandet av välfärdssystemet, penningtvätt eller finansiella utredningar
  • Arbetslivserfarenhet av svåra utredande samtal som kan likställas vid en förhörssituation.
  • Erfarenhet av skriftliga och muntliga presentationer.
  • Arbetslivserfarenhet av att analysera och sammanfatta stora mängder information

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper

Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samarbetar och kommunicerar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål.
Arbetsuppgifterna ställer även krav på att du är självgående, flexibel och har möjlighet till tempoväxling. För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du strukturerar, empatisk, trygg i dig själv och litar på din egen förmåga. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för dessa ärendetyper och har ett positivt förhållningssätt. Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper

Kontaktpersoner

Paula Salman, HR-konsult
paula-amira.salman@polisen.se

Alexander Harlin, Gruppchef, Bedrägerisektionen Väst
Nås via Polisens växel 114 14

Tom Bjälldal , Samordnare, Bedrägerisektionen Väst
Nås via Polisens växel 114 14

Christian Valkama, Gruppchef
Nås via Polisens växel 11414

Felicia Englund, HR-konsult
felicia-e.englund@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S , Nås via polismyndighetens växel
114 14

Övrig information

Kontaktpersoner
Har du frågor den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta
Christian Valkama Gruppchef, Bedrägerisektionen Väst Nås via Polisens växel 114 14
Alexander Harlin, Gruppchef, Bedrägerisektionen Väst Nås via Polisens växel 114 14
Tom Bjälldal, Samordnare, Bedrägerisektionen Väst Nås via Polisens växel 114 14

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvariga HR-konsulter
Paula Salman , paula-amira.salman@polisen.se. Felicia Englund felicia-e.englund@polisen.se

Övrigt
Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.
De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.
Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen. Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Placeringsort: Borås eller Alingsås
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du dagtid med flex
Tillträde: Utbildningsstart V.23 2023 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Väst, Utredningsenheten, Bedrägerisektionen med funktionen utredare bedrägeri

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR-konsult. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/. Välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg