Sök
Stäng Meny

Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst, Utredningsenheten

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Borås

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 januari 2024

Ansök senast

29 februari 2024

Referensnummer

C172257/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2024 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?

Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid region Väst, utredningsenheten, bedrägerisektionen med funktionen utredare bedrägeri och placering i Borås, Alingsås, Vänersborg och Åmål.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningen/funktionsinriktad-polisutbildning/

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Möjliga placeringar för funktionen:
PO Älvsborg - Borås och Alingsås
PO Fyrbodal - Vänersborg och Åmål
Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Utredningsenheten

Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner. Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av grov brottslighet, brottsofferarbete och kriminalteknik.

Bedrägerisektion

Bedrägerisektionen tillhör utredningsenheten i region Väst. Brottsfenomenet bedrägeri utvecklas och förändras i takt med utvecklingen i samhället. Därför är en stor uppgift för bedrägerisektionen att utveckla verksamheten för att möta nya förutsättningar. Bedrägerisektionen ansvarar för handläggningen av regionens inkomna bedrägeribrottsärenden.

Arbetsbeskrivning

Som utredare på bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. Arbetet sker såväl enskilt som tillsammans med andra utredare. Du samarbetar även med andra aktörer i brottsutredningsprocessen, exempelvis de som arbetar med informationsinhämtning och andra sektioner. Du har även kontakt med åklagare, juridiska ombud och företag, både i Sverige och utomlands.

I arbetsuppgifterna ingår även att hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta. Du utför även andra utredningsåtgärder, såsom att hantera frihetsberövade samt att dokumentera tvångsåtgärder och begäran om tekniska undersökningar.

Då brottskategorin ständigt förändras och utvecklas håller vi oss uppdaterade genom bland annat utbildningar.

Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetensbehov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Som lägst högskoleexamen inom ekonomi, juridik, kriminologi eller annan för funktionen relevant utbildning.
  • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid exempelvis som utredare inom ekonomiskt arbete på försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket, bank eller försäkringsbolag.
  • Svenskt B-körkort (manuell växel)
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
  • Arbetslivserfarenhet av Office-paketet framförallt Excel.

  • Det är meriterande om du har:

  • Arbetslivserfarenhet i närtid och på heltid av bedrägeriutredningar, utredningar gällande utnyttjandet av välfärdssystemet, penningtvätt eller finansiella utredningar
  • Arbetslivserfarenhet av svåra utredande samtal som kan likställas vid en förhörssituation.
  • Erfarenhet av skriftliga och muntliga presentationer.
  • Arbetslivserfarenhet av att analysera och sammanfatta stora mängder information

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:

polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper

För att trivas och passa i rollen som utredare inom bedrägerisektionen ska du ha ett engagerat, ansvarstagande och positivt förhållningssätt. Du kan arbeta både självständigt och i grupp. En mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga krävs då ditt arbete präglas av samarbete och kontakter både internt och externt.

Du har ett initiativtagande arbetssätt och förmåga att se möjligheterna med de ärenden som du hanterar. Du är noggrann och vill bidra till att utveckla metoder, arbetsgruppen och verksamheten. Då en del av ärendena är omfattande och komplexa krävs det även att du är uthållig samt har en förmåga att analysera och strukturera stora mängder material samt ärendemängder.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Jennifer Prim, HR-konsult
jennifer.prim-citraro@polisen.se

Caroline Holmkvist, Sektionschef
caroline.holmkvist@polisen.se

Alexander Mc Queen , tf bitr. sektionschef
alexander.mc-queen@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen kontaktas via polisens växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Borås, Alingsås, Vänersborg och Åmål
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du dagtid med flex.
Tillträde: Anställningsstart v.45/46 med inledande introduktion 2-3 veckor på framtida arbetsplats samt en preparandutbildning med start v. 48. Detta sker innan den funktionsinriktade utbildningen startar v. 3 2025.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare
Arbetsort: Under den verksamhetsförlagda utbildningen är du placerad i PO Älvsborg eller PO Fyrbodal. Studierna under den funktionsinriktade polisutbildningen sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats Malmö Universitet.

Kontaktpersoner:
Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Caroline Holmkvist och Alexander Mc Queen, nås via polisens växel 114 14.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: jennifer.prim-citraro@polisen.se

Fackliga företrädare
Saco-S, Polisförbundet, Seko Polisen, ST inom Polisen nås via polisens växel 114 14.

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff som planeras till v. 11.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt- och prövningsverket från v. 13 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor:
Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i polisregion Väst.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 29/2 2024. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg