Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Län

Utlyst

22 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C93743/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet och högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna vilket ställer höga krav på de som antas.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Syd. Följande polisområden kan vara aktuella som placeringsort; PO Malmö, PO södra Skåne, PO nordvästra Skåne, PO Kalmar Kronoberg, PO Blekinge nordöstra Skåne. Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Vår arbetsplats präglas av samarbete och engagemang. Vi har en vilja att dela med oss och vi utför våra arbetsuppgifter tillsammans för att skapa effekt och samhällsnytta. Vår vision är att varje medarbetare är vår främsta resurs. Vi har olika bakgrund, yrkesroller och intressen men vi har en sak gemensamt; att jobba för att minska brottsligheten.

Region Syd består av fem polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Arbetsbeskrivning

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.

Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Det innebär att inhämta information, sammanställa material, hålla förhör och utföra andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. I uppdraget som utredare ingår att objektivt värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, vikta och avgöra betydelsen av varje enskild information, dra slutsatser, bedöma samband och sammanfatta uppgifter till en logisk helhet. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att du självständigt kan planera ditt arbete efter rådande prioriteringar och har förmåga att ta egna initiativ och driva förundersökningen framåt. Det förutsätts även att du har intresse för och håller dig uppdaterad med aktuell lagstiftning och regelverk.

Arbetet präglas av många interna och externa kontakter såsom tex särskilt brottsutsatta, brottsmisstänkta, socialtjänst, skolpersonal, advokater och åklagare och ställer krav på din kommunikativa och sociala förmåga.

Utöver utredarrollen är du även polisområdets resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, dörrknackningar m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Arbetet innebär att du arbetar med komplexa ärenden och utredningsmaterial som kan upplevas som stötande eller obehagligt.

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli bland de vassaste utredare som Polisen kan erbjuda. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Vilka krav ställs förutom kraven till att bli polis?

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst högskoleexamen inom relevanta områden som exempelvis sociologi, juridik, beteendevetenskap, kriminologi eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Arbetslivserfarenhet av svåra samtal/utredande samtal
 • Minst ett års självständigt utredningsarbete från exempelvis Socialtjänsten, Migrationsverket, eller annan arbetsgivare som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Vana av att arbeta med dator i ditt dagliga arbete samt erfarenhet av Office-paketet.

 • Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av eller handläggning av ärenden inom familje- och/eller relationsärenden
 • Arbetslivserfarenhet av arbetet med särskilt utsatta brottsoffer, eller erfarenhet av kontakt med misstänkta, brottsutsatta, vittnen eller andra personer i en utredning
 • Utredande samtal som skulle kunna likställas med en förhörssituation
 • Arbetslivserfarenhet av hedersrelaterade utredningar
 • Relevant erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
 • Utomnordiska språkkunskaper, utöver engelska.

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samarbetar och kommunicerar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål.
Arbetsuppgifterna ställer även krav på att du är självgående, flexibel och har möjlighet till tempoväxling. För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du strukturerad, empatisk, trygg i dig själv och litar på din egen förmåga. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för dessa ärendetyper och har ett positivt förhållningssätt.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om funktionen som utredare vid brott i nära relation efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Elouise Svensson, elouise.svensson@polisen.se, 073-375 14 72.

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller rekryteringsprocessen kontakta ansvariga HR-konsulter: Caroline Ek, 070-286 58 77, caroline.ek@polisens.se eller Amanda Larsson, 073-806 43 74, amanda.larsson@polisen.se. Under tiden 21-29/7 samt 8-16/8 är du välkommen att kontakta HR-konsult Ulla Berggren, 010-561 55 35, ulla.berggren@polisen.se

Övrig information

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt- och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du dagtid flex. Beredskap kan förekomma.
Tillträde: Utbildningsstart vecka 23 2023, innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering vid: Region Syd i PO Malmö, PO södra Skåne, PO nordvästra Skåne, PO Kalmar Kronoberg eller PO Blekinge nordöstra Skåne i funktionen som utredare brott i nära relation.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg