Utredare cyberbrott, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Kommun

Linköping

Län

Östergötlands län

Utlyst

01 juli 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C95061/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom exempelvis analys och IT relaterade utredningar, internetinhämtning, IT-säkerhet eller programmering samt har högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen och vi söker nu flera utredare inom cyberbrott och internetinhämtning!

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.
Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Polisregion Nord, Utredningsenheten, Regionalt It-brottscentrum med funktionen Utredare cyberbrott.

Din framtida arbetsplats
Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för Polisregion Öst är Linköping. Regionen är indelad i tre olika polisområden (PO) PO - Jönköping, PO - Östergötland och PO Södermanland, samt tre regionala enheter.

Nu söker Sektionen Regionalt it-brottscentrum (RC3) inom Region Öst flera utredare inom internetinhämtning och Cyberbrott. RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller IT-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i att höja den regionala förmågan avseende alla typer av brott med IT-inslag. En del i detta är att biträda övriga utredningsgrupper i ärenden med komplext digitalt material. Vi samverkar regelbundet med övriga regionala IT-brottscentrum i Sverige samt med Nationellt IT-brottscentrum.

Vi är en sektion med olika kompetenser som hanterar allt ifrån inkomna anmälningar, husrannsakan, förhör, internetinhämtning och analys till redovisning i rätten. Vi arbetar i team och tätt ihop med IT-forensisk, som bidrar med den djupare tekniska sakkunskapen, för att dra nytta av sektionens olika kunskaper när vi lägger alla pusselbitar för att nå ett resultat. Den snabba IT-utvecklingen ställer särskilt krav på brottsutredaren att följa och förstå arbetsområdet. Det ges stora möjligheter till utbildning, utveckling och fördjupning inom IT. Inom sektionen har vi cyberbrottsutredare som arbetar med deskfunktion, internetinhämtning, kryptoanalys eller som utredare på ISÖB (internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn) eller KCB (komplexa cyberbrott).

Verksamheten präglas av högt säkerhetsmedvetande och bedrivs med hög rättssäkerhet. It-brottscentrum är en självförsörjande sektion med olika kompetenser som hanterar allt ifrån inkomna tips, husrannsakan, förhör, internetinhämtning

Möjliga placeringar för funktionen är: Jönköping, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping
Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Arbetsbeskrivning

Som cyberbrottsutredare kan du handlägga ärenden som rör cyberattacker mot privatpersoner och företag, överbelastningsattacker och spridning av skadlig kod i utpressningssyfte. Du biträder även andra utredningsgrupper i ärenden där tillvägagångssättet kräver komplexa IT-relaterade utredningsåtgärder. Som cyberbrottsutredare kan du även arbeta med kryptoanalys. Du utreder egna finansiella kryptoutredningar eller stöttar övriga utredningar med delar som berör kryptovaluta. Du kan också ha rollen som internetinhämtare och då arbetar du primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation samt underrättelseinformation inhämtad i huvudsak från elektroniska källor. Som cyberbrottsutredare kan du även arbeta som utredare gällande internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB).

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
 • Hålla förhör
 • Inhämta relevant information, hantera och säkerställa bevisning
 • Presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar sammanställa den på ett överskådligt sätt
 • Inom ramen för vissa förundersökningar kan det även bli aktuellt att delta vid husrannsakan
 • Externa kontakter med bland annat utländska myndigheter och civila aktörer då cyberbrottslighet är en stor global problematik

Den snabba IT-utvecklingen ställer särskilt krav på brottsutredaren att följa och förstå arbetsområdet. Det ges stora möjligheter till utbildning, utveckling och fördjupning inom IT.

Internetinhämtare
I rollen som internetinhämtare arbetar du primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation samt underrättelseinformation inhämtad i huvudsak från elektroniska källor. Du kommer att arbeta som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja operativa ärenden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Som lägst högskoleexamen inom IT, data, systemvetare eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid, exempelvis arbete i IT-system, inom IT-säkerhet, programmering
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Grundläggande kunskaper om informationssökning via öppna källor, ex sociala medier

 • Det är meriterande om du har:
 • Grundläggande kunskaper om programmering, scriptning och SQL
 • Erfarenhet av att hantera och analysera stora datamängder, till exempel databaser
 • Grundläggande kunskaper om kryptovalutor, Darknet, stresser- och bootertjänster eller malware analys
 • Grundläggande kunskaper beträffande analys och visualisering
 • Kunskaper i Open Source Intelligence, OSINT
 • Kunskap och förståelse för den tekniska sidan av internet, datorer, mobiltelefoner, nätverk, system/server-loggar och sociala medier

 • För funktionen Internetinhämtare är det meriterande om du har:
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med internet och social media
 • Erfarenhet av arbete med spaning, hemliga tvångsmedel och/eller särskilda spaningsmetoder
 • Erfarenhet av underrättelsearbete
 • Erfarenhet av internetinhämtning från öppna källor
 • Erfarenhet av att inhämta, registrera, bearbeta stora mängder information i arbetet
 • Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar och regler

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:

polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
Som person har du ett stort intresse för teknik och vilja att lära dig.
Du är trygg i din roll och är van vid att arbeta med och hantera känsliga uppgifter.
Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och har en förmåga och vilja att utveckla både ditt eget och gruppens arbetssätt. Du är skicklig på att analysera, prioritera och se det väsentliga. Du är prestigelös, pedagogisk och uthållig i ditt arbete och har en förmåga att fullfölja uppsatta mål.

Slutligen är det även viktigt att du har ett rätts- och säkerhetsmedvetande. Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Linda Joelsson, Gruppchef
010-566 55 98
linda.joelsson@polisen.se

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Caroline Ericsäter, HR-Konsult
caroline.ericsater@polisen.se

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, Nås via Polisens växel:
11414

Övrig information

Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm. De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.
Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.
Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.

Placeringsort: Linköping, Jönköping, Norrköping, Nyköping eller Eskilstuna enligt överenskommelse.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Polisregion Öst, Sektionen Regionalt It-brottscentrum med funktionen Utredare cyberbrott.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg