Sök
Stäng Meny

Utredare cyberbrott ISÖB, funktionsinriktade polisutbildningen,Region Mitt, Uppsala, Västerås, Gävle

Organisation

Polisregion Mitt

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala län

Utlyst

15 januari 2024

Ansök senast

28 februari 2024

Referensnummer

C169709/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom utredning samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2024 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte, Linnéuniversitetet. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Polisregion Mitt, Utredningsenheten, Regionalt It-brottscentrum med funktionen Utredare cyberbrott och placering i Uppsala, Västerås eller Gävle.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningen/funktionsinriktad-polisutbildning/

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Region Mitt består av polisområde Västmanland, Uppsala samt Gävleborg.
Den regionala utredningsenheten verkar inom ett flertal specialistområden genom en sektion för aktionsgruppsverksamhet, en utredningssektion, en forensisk sektion, en bedrägerisektion samt regionalt IT-brottscentrum. Sektionerna finns representerade i samtliga polisområden.

Regionalt IT-brottscentrum består av tre IT-forensiska grupper samt gruppen för utredning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB). IT-brottscentrums verksamhet bedrivs inom hela regionen och är fysiskt placerade på polisområdena Uppsala, Västerås och Gävle.

Möjliga placeringar för funktionen är: Uppsala, Västerås och Gävle.
Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Arbetsbeskrivning

Som cyberbrottsutredare med inriktning till ISÖB utreder man alla internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Du kommer att jobba nära FU-ledare och dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
 • Ansvara för förstahandsåtgärder. I utredningsarbetet ingår att spåra och identifiera målsägare och misstänkta.
 • I inkomna ärenden hålla förhör med anmälare, målsägare och misstänkta.
 • Hantera datainformation samt bedöma dokumenterade sexuella övergrepp på barn.
 • Ip-spårningar, begäran till olika sociala medier och sammanställa material.
 • Identifiering av barn som utsätts för eller tidigare har utsatts för sexuella övergrepp, som dokumenterats digitalt. Exempelvis via bild, film eller text.
 • Analysera kategoriseringsmaterial.
 • Medverka vid teknik- och metodutveckling inom området
 • Samverka med myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt

 • Som utredare i ISÖB-ärenden utreder du ärenden där sexuell kontakt tagits med barn över nätet. I utredningsarbetet ingår att spåra och identifiera målsäganden och misstänkta, hålla förhör, hantera stora datamängder och ärenden med många målsäganden. Du kommer att bedöma dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar, sammanställa den på ett överskådligt sätt.

 • Utredning, samordning och utredningsstöd gällande internetrelaterade sexualbrott mot barn
 • Tillslag, husrannsakan samt hämtning till förhör
 • Förhör med målsäganden, vittnen och misstänkta
 • Identifiering av brottsoffer och förövare
 • Medverka vid teknik- och metodutveckling inom området
 • Samverka med myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt
 • Företräda polismyndigheten internt och externt

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli bland de vassaste utredare som polisen kan erbjuda. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst.

Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss.

Allmänna polisiära befogenheter

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst högskoleexamen inom relevant område, exempelvis inom juridik, beteendevetenskap eller kriminologi
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid, exempelvis utredande arbete på socialtjänsten, Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket eller Kronofogden.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • God datavana och erfarenhet av arbete i IT-system
 • Erfarenhet av att hantera stora mängder information

 • Det är meriterande om du har/är:

 • Intresse för arbete med IT eller multimedia kopplat till personer i utsatthet, som tagit sig uttryck genom exempelvis; studier, arbetslivserfarenhet eller liknande
 • Förståelse för den tekniska sidan av internet, datorer, mobiltelefoner, nätverk, system/server-loggar och sociala medier
 • Arbetslivserfarenhet av presentationer/föredrag
 • Erfarenhet av att hantera känslomässigt krävande material

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en trygg, stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetet innefattar i perioder höga arbetstoppar och du ska kunna hantera uppdrag med kort framförhållning, under tidspress och parallellt med andra uppdrag. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk och noggrann. Du har förmågan att driva ett IT-forensiskt arbete effektivt både självständigt och i nära samarbete internt med kollegor samt externt med andra parter. Vi ser även att du är kommunikativ, du har god förmåga att kunna sammanställa och föredra ärenden på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Ebba Jonasson, HR-Konsult
ebba.jonasson@polisen.se

Emma Vangstad, Bemannande chef
010-567 69 40
emma.vangstad@polisen.se

Irina Ericson, Bemannande chef
010-56-75154
irina.ericson@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackförbundet ST, region Mitt, Linnéa Hjelm
010-567 54 95
linnea.hjelm@polisen.se

Fackliga företrädare för SEKO, Polisförbundet Region Mitt och SACO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Uppsala, Västerås, Gävle

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta:
Rekryterande chef för Uppsala och Gävle, Emma Vangstad, emma.vangstad@polisen.se
Rekryterande chef för Västerås, Irina Ericsson, irina.ericson@polisen.se

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff som planeras till v.10 eller v.11.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt och prövningsverket från vecka 13 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm eller Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor:
Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i Polisregion Mitt.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månad. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 28 februari 2024. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg