Sök
Stäng Meny

Utredare cyberbrott KCB, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Kommun

Linköping

Län

Östergötlands län

Utlyst

15 januari 2024

Ansök senast

28 februari 2024

Referensnummer

C165841/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2024 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Öst.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningen/funktionsinriktad-polisutbildning/


Beskrivning av din blivande arbetsplats
Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för Polisregion Öst är Linköping. Möjliga placeringar för funktionen i Region Öst är: Jönköping, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping eller Linköping. Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Nu söker sektionen Regionalt it-brottscentrum (RC3) inom Region Öst flera utredare inom Cyberbrott. RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller IT-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i att höja den regionala förmågan avseende alla typer av brott med IT-inslag. En del i detta är att biträda övriga utredningsgrupper i ärenden med komplext digitalt material. Vi samverkar regelbundet med övriga regionala IT-brottscentrum i Sverige samt med Nationellt IT-brottscentrum.

Verksamheten präglas av högt säkerhetsmedvetande och bedrivs med hög rättssäkerhet. It-brottscentrum är en självförsörjande sektion med olika kompetenser som hanterar allt ifrån inkomna tips, husrannsakan, förhör och internetinhämtning.

Arbetsbeskrivning

Som cyberbrottsutredare KCB (komplexa cyberbrott) handlägger du ärenden som rör cyberattacker mot privatpersoner och företag, överbelastningsattacker och spridning av skadlig kod i utpressningssyfte. Du biträder även andra utredningsgrupper i ärenden där tillvägagångssättet kräver komplexa IT-relaterade utredningsåtgärder. Som cyberbrottsutredare kan du även arbeta med kryptoanalys. Du utreder egna finansiella kryptoutredningar eller stöttar övriga utredningar med delar som berör kryptovaluta.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
 • Hålla förhör
 • Inhämta relevant information, hantera och säkerställa bevisning
 • Analysera stora datamängder
 • Presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar sammanställa den på ett överskådligt sätt
 • Inom ramen för vissa förundersökningar kan det även bli aktuellt att delta vid husrannsakan
 • Externa kontakter med bland annat utländska myndigheter och civila aktörer då cyberbrottslighet är en stor global problematik

Den snabba IT-utvecklingen ställer särskilt krav på brottsutredaren att följa och förstå arbetsområdet. Det ges stora möjligheter till utbildning, utveckling och fördjupning inom IT.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Som lägst högskoleexamen inom relevant område, exempelvis inom IT, data, systemvetare
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid, exempelvis arbete i IT-system, inom IT-säkerhet eller programmering
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Grundläggande kunskaper om informationssökning via öppna källor, ex sociala medier

 • Det är meriterande om du har:
 • Grundläggande kunskaper om programmering, scriptning och SQL
 • Erfarenhet av att hantera och analysera stora datamängder, till exempel databaser
 • Grundläggande kunskaper om kryptovalutor, Darknet, stresser- och bootertjänster eller malware analys
 • Grundläggande kunskaper beträffande analys och visualisering
 • Kunskaper i Open Source Intelligence, OSINT
 • Kunskap och förståelse för den tekniska sidan av internet, datorer, mobiltelefoner, nätverk, system/server-loggar och sociala medier

Personliga egenskaper

Som person har du ett stort intresse för teknik och vilja att lära dig. Du är trygg i din roll och är van vid att arbeta med och hantera känsliga uppgifter. Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och har en förmåga och vilja att utveckla både ditt eget och gruppens arbetssätt. Du är skicklig på att analysera, prioritera och se det väsentliga. Du är prestigelös, pedagogisk och uthållig i ditt arbete och har en förmåga att fullfölja uppsatta mål.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Alice Karlsson, HR-konsult
alice-c.karlsson@polisen.se

Peter Ode, Gruppchef
010-566 51 13
peter.ode@polisen.se

Fackliga företrädare

ST Region Öst st.region-ost@polisen.se Polisförbundet Region Öst Sara Walters 010-566 66 75, sara.walters@polisen.se Seko Polisen Öst Sandra Ek 010-566 54 21, seko-polisen.ost@polisen.se SACO-S Region Öst saco-s.regionost@polisen.se

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff som planeras till v.10 eller 11.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt- och prövningsverket från vecka 13 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i Polisregion Öst.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Placeringsort: Jönköping, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping eller Linköping
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg