Utredare ISÖB, funktionsinriktade polisutbildningen, Uppsala, Västerås eller Gävle

Organisation

Polisregion Mitt

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala län

Utlyst

27 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C94364/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Har du ett gediget intresse för utredning och har högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Polisregion Mitt, Utredningsenheten, Regionalt It-brottscentrum med funktionen Utredare.

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Region Mitt består av polisområde Västmanland, Uppsala samt Gävleborg.
Den regionala utredningsenheten verkar inom ett flertal specialistområden genom en sektion för aktionsgruppsverksamhet, en utredningssektion, en forensisk sektion, en bedrägerisektion samt regionalt IT-brottscentrum. Sektionerna finns representerade i samtliga polisområden.

Regionalt IT-brottscentrum består av tre IT-forensiska grupper samt gruppen för utredning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB). IT-brottscentrums verksamhet bedrivs inom hela regionen och är fysiskt placerade på polisområdena Uppsala, Västerås och Gävle.

Arbetsbeskrivning

Som utredare i Isöb-ärenden utreder du ärenden där sexuell kontakt tagits med barn över nätet. I utredningsarbetet ingår att spåra och identifiera målsäganden och misstänkta, hålla förhör, hantera stora datamängder och ärenden med många målsäganden. Du kommer att bedöma dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar, sammanställa den på ett överskådligt sätt.

 • Utredning, samordning och utredningsstöd gällande internetrelaterade sexualbrott mot barn
 • Tillslag, husrannsakan samt hämtning till förhör
 • Förhör med målsäganden, vittnen och misstänkta
 • Identifiering av brottsoffer och förövare
 • Medverka vid teknik- och metodutveckling inom området
 • Samverka med myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt
 • Företräda polismyndigheten internt och externt

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli bland de vassaste utredare som polisen kan erbjuda. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst.

Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Högskoleexamen inom relevanta områden så som exempelvis juridik, beteendevetenskap eller kriminologi
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid exempelvis som utredande arbete på socialtjänsten, Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket eller Kronofogden.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • God datavana och erfarenhet av arbete i it-system
 • Erfarenhet av att hantera stora mängder information


 • Det är meriterande om du har:
 • Intresse för arbete med IT eller multimedia kopplat till personer i utsatthet, som tagit sig uttryck genom exempelvis; studier, arbetslivserfarenhet eller liknande
 • Förståelse för den tekniska sidan av internet, datorer, mobiltelefoner, nätverk, system/server-loggar och sociala medier
 • Arbetslivserfarenhet av presentationer/föredrag
 • Erfarenhet av att hantera känslomässigt krävande material

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en trygg, stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetet innefattar i perioder höga arbetstoppar och du ska kunna hantera uppdrag med kort framförhållning, under tidspress och parallellt med andra uppdrag. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk och noggrann. Du har förmågan att driva ett it-forensiskt arbete effektivt både självständigt och i nära samarbete internt med kollegor samt externt med andra parter. Vi ser även att du är kommunikativ, du har god förmåga att kunna sammanställa och föredra ärenden på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Undrar du något om den funktionsinriktade polisutbildningen kontakta representant från regionen: Linda Jahr Lantz
linda.jahr-lantz@polisen.se

Riita Rosenqvist, Rekryterande chef
riita.rosenqvist@polisen.se

Maria Frisk, HR-konsult
010-567 52 17
maria.frisk@polisen.se

Fackliga företrädare

ST, Saco-S, SEKO och Polisförbundet region MItt nås via Polisens växel tfn 114 14.

Övrig information

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade kan bli kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt- och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen utgår fast lön. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på utvalt lärosäte
Placeringsort: Uppsala, Gävle eller Västerås.
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du VP 5:2 med eventuell beredskap under vissa helger.
Tillträde: Utbildningsstart V.23 2023 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Mitt, Regionala utredningsenheten, Utredare

polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17/8 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg