Utredare komplexa cyberbrott, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

16 januari 2023

Ansök senast

16 februari 2023

Referensnummer

C120714/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2023 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte, Malmö universitet. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid region Syd, Regionala utredningsenheten, Regionalt it-brottscentrum med funktionen cyberbrottsutredare och placering i Malmö.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Polisregion Syd består av Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden och fyra regionala enheter. Regionen har ca 5000 anställda.

Placering för funktionen är Malmö.

Regionalt it-brottscentrum
Regionalt it-brottscentrum lyder under den regionala utredningsenheten (RUE) som tillsammans med polisområdena ansvarar för regionens utredningsverksamhet. Vid RUE utreds bl.a. miljö- och arbetsmiljöbrott, IT-brott, bedrägeriärenden, samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande.

Regionalt it-brottscentrums uppgift är att stötta regionen med IT-kompetens och det gör vi genom att hjälpa utredare med IT-inslag i deras utredningar, genomföra IT-forensisk bevissäkring från digitala medier samt internetinhämtning. Vi utreder också komplexa cyberbrott samt internetrelaterade dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

Arbetsbeskrivning

Som utredare kommer du att handlägga och ansvara för utredning av komplexa cyberbrott. Komplexa cyberbrott kan exempelvis röra sig om cyberattacker mot privatpersoner och företag, tekniskt avancerad brottslighet eller dataintrång mot samhällsviktig verksamhet. I utredningsarbetet ingår att hålla förhör, inhämta relevant information, hantera och säkerställa bevisning, presentera ärendet för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar sammanställa den på ett överskådligt sätt. Inom ramen för vissa förundersökningar kan det även bli aktuellt att delta vid husrannsakan och bevissäkring.

Cyberbrottslighet är en stor global problematik och det innebär att du kommer ha kontakt med både utländska myndigheter och civila aktörer. Den snabba IT-utvecklingen ställer särskilt krav att följa och förstå arbetsområdet. Tjänsten kommer att innebära ett tätt samarbete med sektionens övriga specialistfunktioner, som bidrar med den djupare sakkunskap. Vi samverkar regelbundet med övriga it-brottscentrum i Sverige, regionala samt nationellt och med internationella polisiära samverkanspartners.

Utöver utredarrollen är du även sektionens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli en vass utredare. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Som lägst högskoleexamen inom relevant område, exempelvis inom systemvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi eller annan samhällsvetenskaplig alternativt IT-inriktning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • God datavana och erfarenhet av arbete i IT-system
 • Erfarenhet av att hantera stora mängder information

 • Det är meriterande om du har:
 • Grundläggande kunskaper om informationssökning via öppna källor, ex sociala medier
 • Dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete och/eller analytiskt arbete
 • Dokumenterad utbildning eller erfarenhet inom IT-området
 • Tidigare erfarenhet av arbete i polisiär organisation
 • Goda språkkunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid ditt intresse för IT-området, samt din förmåga att bedöma material och sätta in det i ett sammanhang inom ramen för utredningsarbetet. Du är en ödmjuk, uthållig och nyfiken person med mycket god analytisk förmåga samt ett utvecklat sinne för struktur och metodik. Vidare är du engagerad och känner ansvar för att driva arbetet framåt. Tjänsten kräver periodvis mycket samarbete varför det ställs särskilt höga krav på din kommunikationsförmåga, integritet, omdöme och flexibilitet.

Då arbetsbelastningen periodvis är hög ställs det krav på att du är stresstålig och har en förmåga att avgränsa och prioritera inom givet uppdrag. Du har en vilja och förmåga att metodutveckla samt följer med i den tekniska utvecklingen och arbetar för ständig vidareutveckling av verksamheten.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Dan Håland, Gruppchef
010-561 93 33
dan.haland@polisen.se

Caroline Ek, HR-konsult
070-286 58 77
caroline.ek@polisen.se

Ulla Berggren , HR-konsult
010-561 55 35
ulla.berggren@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Anders Karlsson 070-283 81 94, Seko Polisen Monica Veberg 0705-49 11 35 , SACO-S region Syd Carina Ivarsson 073-348 37 10, ST region Syd nås via polisens växel 11414

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar inkl. examensbevis. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt och prövningsverket mellan vecka 15 - 18 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och eventuellt Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i polisregion Syd.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning (senast vecka 23 2025) samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan.

Vi undanber oss kontakter från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg