Utredare komplexa cyberbrott (KCB), funktionsinriktade polisutbildningen, region Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Kommun

Län

Utlyst

16 januari 2023

Ansök senast

16 februari 2023

Referensnummer

C119658/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom IT samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2023 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte, Linnéuniversitetet. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Mitt, Regionala utredningsenheten med funktionen utredare och placering i Uppsala, Gävle eller Västerås.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Region Mitt består av polisområde Västmanland, Uppsala samt Gävleborg.
Den regionala utredningsenheten verkar inom ett flertal specialistområden genom en sektion för aktionsgruppsverksamhet, en utredningssektion, en forensisk sektion, en bedrägerisektion samt regionalt IT-brottscentrum. Sektionerna finns representerade i samtliga polisområden.

Sektionen i stort är teknik-, utbildnings- och utvecklingsintensiv vilket ställer krav på en förmåga och vilja att medverka i en utvecklande miljö. Du ska vara intresserad av metodutveckling för att verksamheten ska hitta effektiva former i de ärenden vi utreder.

Möjliga placeringar för funktionen är: Västerås, Gävle och Uppsala.
Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Arbetsbeskrivning

Begreppet komplexa cyberbrott (KCB)
Med komplexa cyberbrott avses brott där digital information eller verktyg som hanterar digital information antingen är brottsverktyg eller mål för brottet, samtidigt som ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda:
 • Brottet riktas mot samhällsviktig verksamhet
 • Brottet har internationell eller annan omfattande geografisk förgrening
 • Brottet har ett organiserat brottsupplägg
 • Brottet är tekniskt avancerat

 • Arbetsuppgifterna innefattar bland annat
 • Söka kontakt med brottsutsatta och inhämta underlag för den fortsatta förundersökningen.
 • Sammanställa kända faktorer och tillse att regionen delar väsentlig information inom ramen för riktlinjer avseende internationellt informationsutbyte.
 • I nära samarbete med verksamhetens övriga beståndsdelar samverka för att inhämta, tolka och bearbeta digitala bevis på erforderligt vis.

 • Arbetet kräver hög grad av självständighet, noggrannhet och att man kan söka information och vidta åtgärder i enighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.

  Allmänna polisiära befogenheter:
 • Arbete i yttre tjänst
 • Tvångsmedel gällande till exempel beslag

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Som lägst högskoleexamen inom relevant område, exempelvis inom IT, data, systemvetenskap eller annan relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid, exempelvis erfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • God datorvana och erfarenhet av arbete i IT-system
 • Grundläggande kunskaper om informationssökning via öppna källor, t. ex sociala medier
 • Erfarenhet av att hantera och analysera stora datamängder, till exempel databaser

 • Det är meriterande om du har/är:
 • Grundläggande kunskaper om programmering, scriptning och SQL
 • Grundläggande kunskaper om kryptovalutor, Darknet, stresser- och bootertjänster eller malware analys
 • Kunskaper i Open Source Intelligence, OSINT
 • Förståelse för den tekniska sidan av internet, datorer, mobiltelefoner, nätverk, system/server-loggar och sociala medier

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
Som person har du ett stort intresse för teknik och vilja att lära dig.
Du är trygg i din roll och är van vid att arbeta med och hantera känsliga uppgifter.
Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och har en förmåga och vilja att utveckla både ditt eget och gruppens arbetssätt. Du är skicklig på att analysera, prioritera och se det väsentliga. Du är prestigelös, pedagogisk och uthållig i ditt arbete och har en förmåga att fullfölja uppsatta mål.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Riita Rosenqvist
riita.rosenqvist@polisen.se

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Viktoria Andersson, HR-konsult
viktoria-e.andersson@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SEKO och SACO nås via vår växel 114 14.

Facklig företrädare för ST: Anna Eriksson
010-56 771 00

Övrig information

Placeringsort: Västerås, Gävle eller Uppsala.
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du VP 5:2.
Tillträde: Anställningsstart v.45/46 med inledande introduktion 2-3v på framtida arbetsplats samt en preparandutbildning med start v48. Detta sker innan den funktionsinriktade utbildningen startar v.3 2024.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 16 februari 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt och prövningsverket mellan vecka 15-18 på deras kontor antingen i Malmö eller Stockholm.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i Polisregion Mitt.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning (senast vecka 23 2025) samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månad. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg