Yttre befäl till lokalpolisområde Östersund

Organisation

Polisregion Nord

Kommun

Östersund

Län

Jämtlands län

Utlyst

23 september 2022

Ansök senast

30 september 2022

Referensnummer

C103029/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2400 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Jämtland består av två lokalpolisområden, LPO Östersund och LPO Jämtland/Härjedalen. I polisområdet är drygt 280 personer anställda. Inom lokalpolisområdena hanterar BF-IGV den händelsestyrda och planlagda verksamheten dygnet runt. BF-IGV är även en del i lokalpolisområdets arbete med medborgarlöften och andra trygghetsskapande åtgärder. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor variation av arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.

Vi söker nu dig som vill arbeta som Yttre befäl med placeringsort Östersund.

Arbetsbeskrivning

Yttre befäl planerar, leder och följer upp polisområdets yttre verksamhet, både inom ingripandeverksamhetens lokala arbete med aktivitetsplaneringens uppsatta mål, som inom det minutoperativa uppdraget.

Den yttre polisverksamhet bedrivs i fyra olika processer; ingripandeverksamhet, brottsförebyggande planlagd linjeverksamhet (aktivitetsplanens samtliga områden), planlagd insats samt särskild händelse. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild. Som yttre befäl med ansvar för att leda den yttre verksamheten förväntas du kunna samordna gruppen mot gemensamma mål som bidrar till engagemang, delaktighet och god stämning.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • leda och driva ingripandeverksamhetens planlagda och lokalt uppsatta mål (aktivitetsplanen)
 • lokal yttre ledning och vid behov verka i rollen som polisinsatschef
 • ansvara för att leda polisområdets ingripandeverksamhet
 • leda eftersök av försvunnen person (EFP)
 • leda kortsiktiga uppdrag och insatser från vakthavande befäl i polisområdet eller regionen
 • planera, leda och följa upp särskild händelse och planlagda insatser
 • vid behov fatta beslut som förundersökningsledare enligt delegation, samt ansvara/leda arbetet på brottsplats innefattande att långtgående förstahandsåtgärder vidtas och kvalitetssäkras

Yttre befälet har ett tydligt arbetsgivaransvar och verksamhetsansvar.
Med verksamhetsansvar avses övergripande att planera, genomföra, följa upp, kontrollera och utveckla arbetet vid berörd organisatorisk enhet. Som Yttre befäl kommer du ha ett delegerat arbetsmiljöansvar.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • svensk polisexamen, i enlighet med Polisförordningen med godkänd aspirantutbildning
 • minst 6 mån sammanhängande arbetslivserfarenhet av att arbetat som arbetsledare, dock max 5 år tillbaka i tiden
 • erfarenhet av att ansvara för en verksamhet där du arbetat med att planera, genomföra och följa upp aktiviteter utifrån lokalt uppsatta mål
 • mycket god förmåga i att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
 • god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
 • god vana av att använda Word och Excel, samt att använda datorer som dagligt arbetsredskap

 • Det är meriterande om du även har:
 • erfarenhet av att planera, leda och genomföra hastigt uppkomna/planerade insatser
 • god person- och lokal kännedom om polisområdet Jämtland
 • erfarenhet av att leda EFP från skog och fjällmiljö
 • erfarenhet/kunskap om brottsutredande verksamhet
 • utbildning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • erfarenhet av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • grundläggande kunskaper om polisens underrättelsemodell, (PUM)

 • Personliga egenskaper
  För att vara framgångsrik i rollen måste du:
 • ha god förmåga att leda, samordna och motivera gruppen mot gemensamma mål som bidrar till en miljö som skapar engagemang och delaktighet
 • ha gott omdöme och måste kunna väga samman komplex information och/eller göra olika typer av hänsynstaganden men också visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
 • vara beslutsam då du måste kunna fatta beslut, trots begränsad information eller svåra omständigheter
 • ha god förmåga att samarbeta då du måste kunna samordna gruppen mot gemensamma mål, ge anpassad och tydlig information, vara lyhörd och mottaglig för andra, samt lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
 • vara initiativtagande och ha helhetssyn då du måste kunna förstå din roll, men även se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Detta för att bidra till att utveckla arbetet på enheten

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Stefan Fredriksson , Gruppchef
072-23 03 277
stefan-e.fredriksson@polisen.se

Anna Rahm, Gruppchef
070-574 15 63
anna.rahm@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet polisregion Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Placeringsort: Östersund

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 30 september 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult ninwa.youssef@polisen.se.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg