Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Mejla registrator på rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

Ditt meddelande skickas till en central adress för rikspolischefens kansli och nationella avdelningar.

Meddelandet behandlas av registrator kontorstid helgfria vardagar. Behöver du snabbt komma i kontakt med polisen ska du alltid ringa 112.

Uppgifterna du lämnar blir krypterade för att ingen obehörig ska kunna ta del av dem.

Kontaktformulär rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

 • Utdrag från belastningsregistret skickar du till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet.

  Belastningsregistret - begär utdrag

 • Du har rätt att ta del av polisens allmänna handlingar. Kontakta oss och berätta vilken handling du vill ta del av.
  Ta del av allmän handling

 • Polismyndigheten reglerar vissa skadeståndsanspråk där skadan uppges ha orsakats av polisen. I första hand gäller det när det står klart att personen har rätt till skadestånd.

  Ersättning och skadestånd

 • Medlemsländerna i Schengenområdet har ett gemensamt efterlysningssystem, SIS. I Sverige används SIS av bland annat Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen. Du kan begära att få veta om det finns uppgifter om dig i SIS.

  Schengens informationssystem (SIS) – begära ut uppgifter

 • Ange adress och ort om ditt ärende gäller en speciell plats. Det hjälper oss mycket.

Du kan ladda upp högst 4 filer som tillsammans kan vara max 10 Mb. Om du har problem med att ladda upp dina filer kan du skicka ditt ärende via e-post istället till registrator.kansli@polisen.se.

När polisen har tagit emot ditt mejl är det en allmän handling. Det betyder att det kan lämnas ut vid begäran.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Till toppen