Xml-fil över polisstationernas öppettider

Datamängden innehåller information om polisstationernas öppettider. Det är samma information som finns tillgänglig när medborgare ringer 114 14 och får öppettiderna upplästa av tjänsten Talsvar.

Filen Talsvar är i xml-format. Den innehåller information om polisstationers öppettider de kommande 14 dagarna.

Xml-filen används för tjänsten Talsvar, som läser upp polisstationers öppettider i telefon. Det innebär att det finns polisstationer som inte är med i filen, till exempel för att de har mycket begränsade eller oregelbundna öppettider.

Filen uppdateras i anslutning till att informationen om polisstationer, deras öppettider och tjänster uppdateras på polisen.se, vilket ibland sker dagligen.

Motsvarande information som finns i xml-filen visas på polisen.se, se sidan med alla polisstationer.

Så här är filen Talsvar strukturerad

Polisstationerna är indelade per län och inom länet per kommun.För respektive polisstation anges polisstationens namn och besöksadress samt de tjänster som polisstationen har. För respektive tjänst på polisstationen anges öppettid per veckodag. För respektive öppettid anges också om det är stängt ett visst intervall, till exempel för lunch.

Filen Talsvar finns på adressen: https://polisen.se/talsvar.xml