Brott i en nära relation - teckenspråksfilm

Här får du veta hur du ska göra om du vill anmäla att någon närstående slår dig eller utsätter dig för andra övergrepp.

Anmäl brott i nära relation till polisen

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14.

Om det är en akut situation, ring 112.

Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla brott i nära relation.

Du är inte skyldig att anmäla brott, men en anmälan är nödvändig om du ska få ersättning från och hjälp av försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten.

Viktigt att dokumentera

Är du skadad bör du få dina skador dokumenterade, helst fotograferade, av en läkare. Polisen kan ge dig mer information. Spara också eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. De kan vara viktigt bevismaterial.

Utsatta barn har rätt till ersättning

Om det finns barn som har upplevt våld i hemmet har barnet rätt till brottsskadeersättning. Det är därför viktigt att polisen dokumenterar att barn varit närvarande och vad de har upplevt. Ansök om ersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Stöd från olika jourer

I nästan hela landet finns kvinnojourer. Dit kan du vända dig för att få skydd och hjälp med att planera vad du bör göra i fortsättningen.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande har en brottsofferjour för HBT-personer. Dit kan till exempel du som blivit utsatt för brott i en nära relation av någon av samma kön vända dig.

I många kommuner finns det en brottsofferjour dit alla som utsatts för brott kan vända sig. Brottsofferjourernas Riksförbund har också en nationell telefoncentral dit du kan ringa för att få hjälp och stöd.

Målsägandebiträde ger juridiskt stöd

Du har som brottsutsatt har i många fall rätt till ett juridiskt ombud, ett så kallat målsägandebiträde, som juridiskt stöd. Åklagaren som leder brottsutredningen ansöker om detta till tingsrätten, som beslutar om du får ett målsägandebiträde.

Läs mer på polisen.se: