Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fakturor till Polismyndigheten

Polismyndigheten tar helst emot elektroniska fakturor. Det går att skicka e-fakturor på flera olika sätt.

E-fakturor via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Polismyndighetens elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021000076.

PEPPOL är en gemensam standard för olika meddelanden i inköpsprocessen som prislista, order, faktura
samt tekniska protokoll för elektronisk kommunikation och hur meddelanden överförs mellan operatörer. För att kunna skicka och ta emot via PEPPOL krävs ett PEPPOL-id. Det är kostnadsfritt att skicka och ta emot en faktura via PEPPOL.

Om PEPPOL på ekonomistyrningsverkets webbplats

E-fakturor via andra kommunikationslösningar

Polismyndigheten tar emot elektroniska fakturor via VAN-operatören Opus Capita. För er som ännu inte är anslutna till PEPPOL-nätverket har vi även möjlighet att ta emot Svefaktura version 1. Detta kräver viss uppsättning hos oss innan första e-fakturan kan tas emot. Kontakta pac-efaktura.rps@polisen.se med information om elektroniskt ID samt vilken VAN-operatör ni använder.

Ordernummer och beställarreferenser på fakturan

Polisens referens består av ett u-nummer (bokstaven u följt av sju siffror utan mellanslag eller bindestreck). Referensen ska placeras i fältet "Beställarreferens" på fakturan.

Om polisens ordernummer anges vid beställning (börjar på 5) ska det placeras i fältet som heter "Orderreferens" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.

Taggar för att få referenser i rätt fält

Här finns information om vilka taggar som ska användas för att få referenserna i rätt fält beroende på vilken version av e-faktura ni skickar:

Svefaktura 1

Beställarreferens
<Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>

Orderreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference><cac:BuyersID>

Orderradsreferens (om möjligt <Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:BuyersLineID>

Svefaktura 2 (PEPPOL)

Beställarreferens
<Invoice><cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact><cbc:ID>

Orderreferens
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Orderradsreferens (om möjligt)
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

Kontakta polisen via e-post: pac-efaktura.rps@polisen.se om ni har frågor om till exempel beställarreferenser och ordernummer.

Till toppen