Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Herrljunga

Torget 1, Herrljunga

Hjälp till att minska smittspridning

För att begränsa smittspridning under pågående pandemi kan du med fördel hantera dina icke akuta ärenden hos polisen digitalt eller via telefon 114 14.
Här finns en förteckning över våra e-tjänster och blanketter.

Om du besöker polisstationen – undvik trängsel genom att vänta utanför på din tur och håll avstånd. Följ övriga råd från Folkhälsomyndigheten.

Kontaktinformation

Kontaktinformation till den lokala polisstationen
Larm 112
Telefon 114 14
Telefon från utlandet 46 77 114 14 00
 
Besöksadress Torget 1, Herrljunga

Övrig information

Polisen i Herrljunga har ingått ett samtjänstavtal med Herrljunga kommun, dit allmänheten kan vända sig för att få information och hjälp med vissa polisiära tjänster.

För öppettider se Herrljunga kommuns webbplats.