Press

Du som är journalist är välkommen att vända dig till polisens kommunikationsavdelning.

En polis intervjuas av reportrar.

Nationell eller regional fråga?

Har du frågor som rör ett specifikt ärende eller polisregion, kontakta i första hand presstjänsten i den regionen. För övergripande frågor som rör Polismyndighetens ledning, styrning, resultat och de nationella avdelningarna, kontakta nationellt mediecenter.

Karta över regioner och polisområden (pdf)

Pressbilder

Polismyndighetens nationella ledningsgrupp

Följ polisens arbete

Det går att prenumerera på händelser, nyheter och pressmeddelanden från polisen via RSS. Du kan också följa polisen på sociala medier som Facebook och Twitter.

Prenumerera genom RSS

Polisens konton på sociala medier

Debattartiklar och kommentarer

Kommentarar från Polismyndigheten på frågor som är aktuella i media.

Debattartiklar och kommentarer

Ta del av allmän handling

Kontakta polisens registrator och berätta vilken handling du vill ta del av.

Polisens adresser

Åklagarledd förundersökning

För kontaktuppgifter i frågor om förundersökning som leds av åklagare, se Åklagarmyndighetens webbplats.

Kriminalstatistik

Den officiella kriminalstatistiken finns på Brottsförebyggande rådets webbplats.