Den bärande principen för polisens arbete är alla människors lika värde

Vi vet att ett högt förtroende och bra dialog är nödvändiga förutsättningar för att lyckas i vårt arbete, vi tar ansvar för det, skriver Carina Persson, chef för polisregion Syd.

Ida Nafstad och Amin Parsa, forskare vid rättssociologiska institutionen på Lunds universitet, menar att den svenska polisen måste nedmonteras eftersom dess arbete grundar sig på systematisk och strukturell rasism (18/7).
 
Låt mig tydligt slå fast att den bärande principen för polisens arbete är en grundläggande värdering om alla människors lika värde. Vi är satta att värna demokratin, värna människors trygghet och säkerhet. Det gäller oavsett ursprung, hudfärg, ålder, könstillhörighet eller religiös övertygelse. Just för denna bärande princip, är vi beredda att varje dag snöra på oss skorna, klä på oss uniformen och stå till allmänhetens tjänst. Många gånger under svårare förhållanden än någon utomstående kan ana. Vi gör det för att vi tror på vårt uppdrag. Vi tror på demokratin. Vi tror på det goda.

Därför gör det mig ont att läsa att det finns människor som i sin yrkesutövning ser, eller väljer att se, något helt motsatt. Att vårt arbete bidrar till utanförskap och segregering snarare än trygghet och säkerhet. Det är grundlösa påståenden och en slutsats som är mycket främmande både för mig och för mina kollegor. Min uppfattning är att det också är en slutsats som är främmande för de flesta som bor och vistas i Malmö där operation Rimfrost i stor omfattning pågick tidigare i år. I de trygghetsmätningar vi genomför årligen ser vi tydligt hur Malmös invånare tycker att tryggheten ökar, inte minst genom årets insatser i operation Rimfrost.

I ett avseende har Ida Nafstad och Amin Parsa rätt: de samhällsproblem som i mångt och mycket är roten till kriminaliteten i Malmö är långt ifrån enbart ett polisiärt problem. Det är ett problem för hela samhället och ett problem som kräver allas insatser – polisens såväl som kommunernas, skolornas, företagarnas och medborgarnas. Alla har ett ansvar för att minska utanförskapet i samhället.

Vi inom polisen kommer inte att ta steg tillbaka. Att låta medborgarna stå för sin egen reglering som Nafstad och Parsa rekommenderar är inte att ta ansvar. Vi vet att det hade fått motsatt effekt, att den grova kriminaliteten skulle växa sig starkare. Påståendet om att polisverksamheten skulle vara föråldrad och primitiv visar på okunskap och ointresse för att ta reda på hur vi inom polisen arbetar och vad vi står för. Polisverksamheten i Sverige utvecklas ständigt, genom våra egna och andras erfarenheter.

Vi vet att ett högt förtroende och bra dialog är nödvändiga förutsättningar för att lyckas i vårt arbete, vi tar ansvar för det. Vårt arbete med att värna demokratin genom att fokusera på vårt uppdrag kommer fortsätta – året om, dygnet runt.

Carina Persson, chef för polisregion Syd