Flera mordärenden uppklarade i Malmö

Angående den tystnadskultur som råder i kriminella miljöer som också belystes i Kalla Faktas program den 1/12.

Mellan 2016 och 2019 skedde 30 mord i Malmö med kopplingar till kriminella nätverk. I sex av de morden har utredningen lett till att gärningspersoner dömts till långa fängelsestraff. Vi har alltså lagakraftvunna domar i sex av trettio mord mellan 2016 och 2019 som ur ett juridiskt perspektiv och enligt gällande definition av BRÅ anses som uppklarade. (Ur juridiskt perspektiv är ett ouppklarat fall ett fall där vi inte kunnat få någon dömd och där vi inte kommer vidare i utredningen.)

Mord i kriminella miljöer är komplexa ärenden, där en del av komplexiteten består i den tystnadskultur som råder. En annan del i kompexiteten är att det ofta är många personer som är inblandade.  Det kan handla om anstiftare, personer som tillhandahåller mordvapnet, kör flyktfordon eller personer som på ett eller annat sätt bistår den som utför mordet och där vi kanske aldrig med säkerhet kan säga, eller bevisa, vilka alla är. Det kan alltså vara fler personer inblandade på olika sätt utöver den eller de som döms i domstol. Det är också svårare att utreda mord med skjutvapen då fysisk kontakt mellan offer och gärningsman saknas och ännu svårare när det saknas relation mellan offer och gärningsman då mordet utförs av någon efter uppdrag.

De sex domarna innebär visserligen en uppklaring på strax över 20 procent mellan 2016 och 2019, men det är en siffra som är alltför låg och som vi inte är nöjda med. Vi kommer därför att fortsätta vårt intensiva arbete och utveckla det vidare för att förbättra resultaten ytterligare. Samtidigt ser vi att vårt arbete ger resultat och att vi når framgång i mord i kriminella miljöer och med de svårigheter som finns i dessa, ofta mycket komplicerade utredningar. Ett flertal åtal väntar också under vintern.

Vi vet även med säkerhet att vi i vårt förebyggande arbete har förhindrat ett tiotal mord, bara de senaste åren. Även detta arbete är komplicerat och kräver stora ansträngningar av oss, och har bland annat lett till att ett flertal lagföringar för till exempel grova vapenbrott.

2016 skedde 61 skjutningar i Malmö. När 2020 nu går mot sitt slut är siffran för året 19 skjutningar. Vi fortsätter vårt arbete för ett tryggt och säkert Malmö.

Uppklarade mord i kriminella nätverk med skjutvapen

Adress Brottsdatum Dom Straff
Censorsgatan 160925 Mord 11 år

Ramels väg

170330

Mord
Medhjälp till mord
Medhjälp till mord

18 år
7 år
4 år

Lantmannagatan 170610 Mord 16 år
Lektorsgatan 180703 Mord Livstid
Von Rosens väg 180716 Mord 12,5 år
Simrishamnsvägen 191205 Mord 12 år

Polisområdeschef Stefan Sintéus
Biträdande polisområdeschef Mattias Sigfridsson