Klargörande med anledning av nyhetsinslag i TV4 den 20 mars

I inslaget uppger en person som velat lämna den kriminella banan och sökt sig till avhopparprogrammet att polisen i Malmö krävt information om bland annat vapen, narkotika och smuggling. Detta stämmer inte.

I ett nyhetsinslag i TV4 i lördags den 20 mars intervjuades en anonym man som uppger att han tidigare varit involverad i kriminalitet i Malmö. I intervjun berättar mannen att han velat lämna den kriminella banan och gå med i avhopparprogrammet som drivs av Malmö stad tillsammans med bland andra Polismyndigheten och Kriminalvården. En förutsättning för att kunna tas om hand av avhopparprogrammet är ett inledande samtal där polisen analyserar vilken hotbild personen lever med. Den anonyme mannen i inslaget berättade att han av polisen avkrävdes information om bland annat vapen, narkotika och smuggling för att överhuvudtaget få gå med i avhopparprogrammet. Detta stämmer inte.

Under det inledande samtal som polisen och andra representanter håller med en person som vill hoppa av den kriminella banan ställs inga som helst krav på någon motprestation i form av information eller underrättelser. De frågor som polisen ställer under samtalet fyller enbart funktionerna att bedöma vilken hotbild den potentiella avhopparen lever med och därigenom kunna ge adekvat hjälp, samt att i ett senare skede bedöma lämplig geografisk placering dit personen kan komma att flyttas.

Polisen beklagar att vi inte fått möjligheten att bemöta uppgifterna som intervjupersonen framför.

Separerat från avhopparprogrammet ansvarar Polismyndigheten för skyddet av bevispersoner, vilket kan vara hotade vittnen i en pågående rättsprocess. Den verksamheten är huvudsakligen begränsad till personer som också lämnar uppgifter i förundersökningen. Från Polismyndighetens sida är det viktigt att poängtera att den anonyme mannen i TV4-inslaget inte har berörts av den här verksamheten.