Klargörande med anledning av Sveriges Radios inslag om ärenden som lagts på hög

Påståendet att gamla ärenden har blivit ”många fler” under Operation Rimfrost stämmer inte. Tvärtom har antalet ärende i balans minskat stadigt under perioden och är i dag färre än när Rimfrost startade.

Med anledning av Sveriges Radios inslag om ärenden som läggs på hög under Rimfrost vill polisområde Malmö göra nedan klargörande: 

Antalet ärende i balans, det vill säga ärenden som är äldre än 12 månader, har inte ökat i polisområde Malmö under våren 2020. Påståendet att gamla ärenden har blivit ”många fler” stämmer inte. Tvärtom har antalet ärende i balans minskat stadigt under perioden och är i dag färre än när Rimfrost startade.

Polisområde Malmö har de senaste 5-6 åren jobbat aktivt med att minska balansen. Mängden ärenden som väntar på att bli utredda har sedan omorganisationen 2015 nästan halverats.

Vi delar uppfattningen att vår utredningsbalans borde vara mindre och vi vill arbeta med färska ärenden då vi vet att framgångsfaktorn är störst och lagföring innebär en reell påföljd.

Men, med det sagt, våra gamla ärenden har blivit färre och vi kommer fortsätta att arbeta för att minska balansen på samma sätt som vi gjort de senaste åren.

Mattias Sigfridsson 
Tf polisområdeschef i Malmö