Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Presskontakter i polisregion Mitt

Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län.

Frågor från media om pågående eller nyss inträffade händelser inom polisregion Mitt besvaras av presstalespersoner på regionledningscentralen (RLC). När presstalespersonerna inte är i tjänst svarar befäl på regionledningscentralen.

Presstalespersonerna i polisområdena besvarar allmänna frågor från media och bistår med kontaktvägar och kontaktpersoner inom regionen som omfattar Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Pressnummer region Mitt

Telefon med tonval till våra presstalesfunktioner. För pågående och nyligen inträffade händelser (dygnet runt) samt för övriga frågor (kl 09-15 vardagar) 010-567 61 10

Presstalespersoner på RLC region Mitt

  • Daniel Wikdahl
  • Tobias Ahlén-Svalbro
  • Magnus Jansson Klarin

Presstalespersoner i polisområden

  • Mikael Hedström (Gävleborg)
  • Jonas Eronen (Uppsala)
  • Johan Thalberg (Västmanland) 

Kontaktperson för regionpolischef Ulf Johansson

  • Varg Gyllander

Bilder på presstalespersonerna

De högupplösta pressbilderna på denna sida får endast användas av medier i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

E-post

E-post till kommunikationsenheten i region Mitt (läses och besvaras kontorstid): kommunikation.mitt@polisen.se


Kommunikationschef region Mitt

  • Johan Kockum telefon: 0708-95 20 37

Statistik/begäran om allmän handling

Statistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

Förfrågningar om övrig statistik eller allmänna handlingar skickas till registrator.mitt@polisen.se.

Tänk på att beskriva det du efterfrågar så noggrant som möjligt. Ange gärna till exempel plats, datum eller diarienummer (exempelvis K-nummer).

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter