JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Presskontakter i polisregion Nord

(Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län)

Pågående eller nyss inträffade händelser

Kommunikatörer vid regionledningscentralen (RLC) besvarar frågor om pågående och nyligen inträffade händelser i polisregion Nord. 
Telefon 010-569 15 19 

RLC-kommunikatörer i polisregion Nord:
Börje Öhman
Marie Andersson
Liv Fahlén
Peder Jonsson 

Telefonen är öppen för inkommande samtal alla dagar mellan klockan 07.00-15.00, ibland fram till 22.00.

Övrig tid, hänvisas media till det RLC-befäl som ansvarar för det aktuella polisområdet:

Jämtland: 010-569 40 27
Norrbotten: 010-569 40 28
Västerbotten: 010-569 40 25
Västernorrland: 010-569 40 26

Förundersökningar - initialt skede och pågående brottsutredningar 

Frågor om pågående förundersökningar/brottsutredningar eller brottsanmälningar som inte går via RLC besvaras av:

Jourhavande förundersökningsledare i respektive polisområde.

Jämtlandtelefon 010-568 16 58.
Norrbottentelefon 010-568 41 15.
Västerbotten - telefon 010-568 23 95.
Västernorrland - telefon 010-568 00 63

Kommunikatörer

Hanterar ej brådskande kommunikationsärenden inom polisområdet.

Jämtland
Carina Norrmantelefon 010-568 17 74
Maria Stigenius, telefon 010-568 16 42

Ann-Christin Johnsen, telefon 010-568 16 71

Norrbotten
Kristina Lanttotelefon 010-568 35 30.
Maria Jakobsson, telefon 010-568 35 31.

Västerbotten
Tina Häggmarktelefon 010-568 31 49.

Västernorrland
Fredrik Gerdin, telefon 010-568 11 84.

Allmänna mediaförfrågningar

Telefon 010-568 20 11 (begränsad bemanning)

Kommunikationschef polisregion Nord 

Hanterar övergripande regionala kommunikationsfrågor.
Agneta Andersson, telefon 010-568 22 95, mobil 070-184 01 80. 

Statistik/begäran om allmän handling

Statistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

Förfrågningar om övrig statistik eller allmänna handlingar skickas till registrator.nord@polisen.se. Tänk på beskriva det du efterfrågar så noggrant som möjligt. Ange gärna till exempel plats, datum eller diarienummer.

Till toppen