Sök på polisen.se

Presskontakter i polisregion Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.

Pågående eller nyss inträffade händelser

Kommunikatörer vid regionledningscentralen (RLC) besvarar frågor om pågående och nyligen inträffade händelser i polisregion Nord. 
Telefon 010-569 15 19 

RLC-kommunikatörer i polisregion Nord:
Marie Andersson
Liv Fahlén
Maria Linné
Elisabeth Glaas
Åsa Mjörndal

Telefonen är öppen för inkommande samtal alla dagar mellan klockan 07.00-15.00, ibland fram till 22.00.

Övrig tid, hänvisas media till det RLC-befäl som ansvarar för det aktuella polisområdet:

Jämtland: 010-569 40 27
Norrbotten: 010-569 40 28
Västerbotten: 010-569 40 25
Västernorrland: 010-569 40 26

Förundersökningar - initialt skede och pågående brottsutredningar 

Frågor om pågående förundersökningar/brottsutredningar eller brottsanmälningar som inte går via RLC besvaras av:

Jourhavande förundersökningsledare i respektive polisområde.

Jämtlandtelefon 010-568 16 58.
Norrbottentelefon 010-568 41 15.
Västerbotten - telefon 010-568 23 95.
Västernorrland - telefon 010-568 00 63

Kommunikatörer

Hanterar ej brådskande kommunikationsärenden inom region Nord.

Jämtland
Urban Isberg, telefon 073-078 62 37
Ann-Christin Johnsen,
telefon 010-568 16 71

Norrbotten
Kristina Lanttotelefon 010-568 35 30
Maria Jakobsson, telefon 010-568 35 31

Västerbotten
Malin Axrothtelefon 010-568 31 40

Västernorrland
Vakant,telefon 010-569 15 19 

Kommunikationschef polisregion Nord 

Hanterar övergripande regionala kommunikationsfrågor.
Agneta Andersson, telefon 010-568 22 95, mobil 070-184 01 80. 

Statistik/begäran om allmän handling

Statistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

Förfrågningar om övrig statistik eller allmänna handlingar skickas till registrator.nord@polisen.se. Tänk på beskriva det du efterfrågar så noggrant som möjligt. Ange gärna till exempel plats, datum eller diarienummer.