Presskontakter i polisregion Stockholm

Stockholms län och Gotland.

Region Stockholm

Regionens mediacenter besvarar allmänna frågor från media och bistår med kontaktvägar och kontaktpersoner inom regionen som omfattar Stockholms län och Gotland.

Frågor från media om pågående eller nyss inträffade händelser inom polisregion Stockholm besvaras på Regionledningscentralen (RLC). När presstalespersonerna inte är i tjänst svarar personalen på Regionledningscentralen på samtalen.

Presskontakter under kontorstid

Allmänt på telefon 010 - 56 405 55
Pågående eller nyss inträffade händelser på telefon 010 - 56 902 16

Presskontakter efter kontorstid, RLC

Telefon 010 - 56 902 16

Vi som bemannar presstelefonerna:
Carina Skagerlind
Anna Westberg
Anders Bryngelsson
Åsa Wallentin
Eva Nilsson
Per Fahlström
Mats Eriksson
Towe Hägg
Ola Österling
Helena Boström Thomas

Kontakta mediacenter i region Stockholm

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter