Presskontakter i Region Väst

Hallands- och Västra Götalands län.

Telefon presstalesperson: 010-56 90 700

Nytt telefonnummer från den 1 december

Den 1 december ersätts telefonnumret 010-56 567 60 med ett nytt telefonnummer då regionens ledningscentral får ett nytt telefonsystem.

Det nya numret är 010-56 90 700. Det nya systemet kommer bland annat innebära att inkommande samtal placeras i kö, men även bättre ljud och hörbarhet.
Från och med den 1 december upphör det tidigare numret 010-56 567 60 att gälla.

I polisregion Väst (Hallands län och Västragötalands län) fungerar presstalespersonerna som kontakten mellan polis och media, men under en pågående händelse kan det också vara det vakthavande befälet på regionledningscentralen, eller det befäl som befinner sig på platsen.

Våra presstalespersoner lägger ut dygnsrapporter på webben där det går att läsa ett urval av det senaste dygnets händelser i länet.

Om du vill komma i kontakt med polisledningen under dagtid kan du vända dig till kommunikationschefen i polisregion Väst (Västra Götaland och Halland), Malin Sahlström, telefon 010-56 531 81.

Kommunikationsavdelningen Väst

Kommunikationsavdelningen Väst finns i polishuset på Ernst Fontells plats i Göteborg.

Hit kan du vända dig om du har allmänna frågor av polisiär karaktär. Kan vi inte svara själva, kan vi hänvisa dig vidare till rätt person.

Telefon 010-565 29 28 (öppet vardagar kontorstid).

Dokument och länkar