Presskontakter för nationellt forensiskt centrum

Presskontakterna för avdelningen nationellt forensiskt centrum, NFC, hanterar frågor som rör den forensiska verksamheten i polisen.

Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Presstelefon

Presstelefon kontorstid: 010-562 80 55 mellan klockan 8.30 och 16.30.

Vid ej svar eller övrig tid hänvisas till nationellt mediecenter.

Vi som svarar i presstelefonen

Monica Bergström
Katarina Nestor
Ann-Louise Flisbäck
Tommy Thorngren

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling