Nationellt mediecenter

Nationellt mediecenter hanterar frågor som rör rikspolischefen och Polismyndighetens ledning, styrning och resultat.

Till nationella mediecentret kan du också vända dig med övergripande policyfrågor och inriktningar, internationella frågor, frågor om utveckling och metoder samt frågor som rör myndighetens nationella avdelningar.

Press nationellt mediecenter

Presstelefon kontorstid: 010-56 391 70 mellan 8.30 och 16.30. 

Övrig tid

Pressjour nås på 010-56 340 05, för akuta frågor på nationell nivå.

Vi som svarar i presstelefonen

Anna Engelbert
Katarina Friskman
Sofia Hellqvist
Nadia Jaber
Kristian Ljungberg
Stefan Marcopoulos
Malin Näfver
Iréne Sokolow
Karin Styrenius

Presschef

Per Ek

Ställföreträdande presschef, Andreas Fahlén

Pressbilder

Polismyndighetens ledning 

Statistik och begära allmän handling

Brottstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

E-tjänst för begäran om allmän handling

Använd vår e-tjänst om du vill ta del av Polismyndighetens allmänna handlingar.

Till e-tjänst för begäran om allmän handling

Andra sätt att begära ut allmän handling