Polisbilar utrustade med kamera

En del av Polismyndighetens polisbilar är utrustade med kameror för att förhindra och bekämpa brott och förbättra polisers arbetsmiljö.

De kameror som riktas ut från bilarna har 360-graders upptagning runt polisbilen. Bilarna är även utrustade med en kamera med ljudupptagning inuti fordonet. För att säkra att hela händelseförlopp dokumenteras och samtidigt undvika att fler personuppgifter sparas än vad som är nödvändigt har kamerorna en buffringsfunktion. Först när en inspelning aktiveras kommer både det buffrade och det inspelade materialet att sparas.

Begränsningar för hur kameran får användas

I vissa fall kommer kamerabevakningslagen att gälla för hur kameran får användas för bevakning. Då får bevakning endast utföras med målade bilar som är skyltade med information om bevakningen.

När kamerorna bedöms vara manövrerade på platsen gäller inte kamerabevakningslagen och bevakning kan ske med både målade och civila bilar. I samtliga fall gäller dataskyddsregleringen. De som ska använda kamerorna kommer först att genomgå en obligatorisk utbildning.