Adresser för ärenden om parkeringsanmärkning

Skicka ditt bestridande till polisen i den region som parkeringsanmärkningen har utfärdats. Här hittar du kontaktuppgifter till respektive region.

Märk gärna mejlet eller brevet med diarienumret på ditt ärende om du vill skicka in kompletterande handlingar eller uppgifter i ett ärende som redan handläggs hos polisen.

Polisregion Mitt: Gävleborg, Uppsala, Västmanland

E-post: parkeringsbestridande.mitt@polisen.se

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 3 Mitt RA Västerås
751 81 Uppsala

Polisregion Nord: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

E-post: registrator.nord@polisen.se

Polismyndigheten
Region Nord
Box 463
901 09 Umeå

Polisregion Stockholm (inkl. Bergslagen): Stockholm, Gotland, Dalarna, Värmland, Örebro

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 Stockholm

Polisregion Syd: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

E-post: parkeringsbestridande.syd@polisen.se

Polismyndigheten
Region syd
Rättsenhet Syd FVR 4
205 90 Malmö

Polisregion Väst: Halland, Västra Götaland

E-post: parkeringsbestridande.vast@polisen.se

Polismyndigheten
Region Väst
Stampgatan/Parkering
405 90 Göteborg

Polisregion Öst: Jönköping, Södermanland, Östergötland

E-post: parkeringsbestridande.ost@polisen.se

Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping