Tips till dig som vill bestrida en parkeringsanmärkning

När du har fått en lapp på rutan som du känner är felaktig och vill bestrida är det viktigt att först kontrollera om du har fått en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift. Detta ser du bäst genom att kolla om det står kontrollavgift eller parkeringsanmärkning på lappen som sitter på din vindruta.

En parkeringsanmärkning är utfärdad på kommunal gatumark och där handlägger Polisen bestridandet. En kontrollavgift är däremot utfärdad på privat mark av ett privat parkeringsbolag. Det är även till detta företag som du då ska vända dig om du tycker att kontrollavgiften är felaktig, inte till oss på Polisen.

Förutom vem som hanterar bestridanden är det också skillnad i den rättsliga regleringen mellan parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter. Parkeringsanmärkningar regleras genom lagen om felparkeringsavgift medan kontrollavgifter regleras genom lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Den viktigaste skillnaden för dig som fått en lapp på rutan är dock att en parkeringsanmärkning ska betalas trots att du anser att denna är felaktig. Detta är något som regleras i 7 § lagen om felparkeringsavgift. Efter den rättsliga prövningen får du tillbaka din inbetalda avgift om Polisen ger dig rätt, alltså om vi kommer fram till att parkeringsanmärkningen är felaktig. En kontrollavgift ska du däremot inte betala om du finner den felaktig. Betalar du denna är detta att likställa med att du accepterar avgiften.

Även om parkeringsanmärkningar hanteras av Polisen är det viktigt att påpeka att du inte blir misstänkt för något brott när du får en parkeringsanmärkning. En felparkeringsavgift är en administrativ avgift och ingeting som förs in i ditt belastningsregister. Det är alltså helt andra regler som gäller för parkeringsanmärkningar än för brottsärenden.

Polisen kan inte göra skälighetsbedömningar

Ibland kan du få en parkeringsanmärkning som du känner är orättvis. Du höll ju på att flytta men det fanns inga lediga parkeringsplatser i närheten och du skulle bära tungt. Visst måste det vara tillåtet att stå en kort stund på trottoaren då? Svaret på den frågan är nej. Det är aldrig tillåtet att stå med en bil på en gång- eller cykelbana, inte ens när du flyttar och bär tunga möbler.

Polisen har nämligen ingen rätt att göra så kallade skälighetsbedömningar. Vi kan därför inte ta hänsyn till ömmande omständigheter som du berättar om i ditt bestridande. Det enda undantaget för detta är om du stannat ditt fordon på grund av att en nödsituation uppstått. Nöd tolkas i enlighet med 24 kapitlet 4 § i brottsbalken. Det ska alltså vara en situation där det har varit fara för liv, hälsa eller egendom. Bedömningen av vad som utgör nöd är väldigt snäv. Att
det inte fanns några lediga parkeringsplatser när du skulle till läkaren eller att biljettautomaten inte fungerade när du skulle betala din parkeringsavgift är alltså inte nödsituationer och inte heller situationer som Polisen kan ta hänsyn till. Vi kontrollerar bara om parkeringsvakten har gjort rätt eller inte.

Ditt ansvar som förare – och vad du inte kan få rätt för hos oss

När du stannar eller parkerar din bil är det du som har ansvar för att se till du följer de regler som finns på platsen. Att inte känna till en regel är alltså inte ett skäl som Polisen ger dig rätt för. Du har som bilförare en skyldighet att ta reda på vad som gäller på platsen där du stannar eller parkerar.

Du som förare ansvarar bland annat för att du har registrerat parkeringsavgiften för rätt fordon i din parkeringsapp eller i de nya parkeringsautomaterna. Du kan alltså inte få rätt för att du råkat slå in fel registreringsnummer men ändå kan visa att du betalat för parkeringen. Du kan inte heller få rätt för att du råkat registrera parkeringen i fel zon eller att du köpt en parkeringsbiljett av ett privat parkeringsbolag när du parkerat på kommunens mark. Det är alltså viktigt att alltid dubbelkolla att du registrerat parkering för rätt fordon och på rätt plats till rätt aktör.

Att ställa in en parkeringsskiva fel kan hända alla. Lagen tar dock inte hänsyn till den mänskliga faktorn och därför kan vi på Polisen inte heller göra det. Man får också bara ha en parkeringsskiva synlig i vindrutan så att det är tydligt för vakten vilken parkeringsskiva som gäller för denna uppställning.

Vi på Polisen förstår att det ibland är lätt att glömma att lägga fram ditt parkeringstillstånd för rörelsehindrade, framförallt om du byter mellan olika bilar. Men lagen säger att kortet ska ligga väl synligt och läsbart utifrån vid parkeringsvaktens kontroll. Därför ger vi dig inte rätt när du glömt att lägga fram ditt parkeringstillstånd eller om det har åkt ner på golvet, inte ens om du kan skicka in en kopia och visa oss att du har ett giltigt och gällande tillstånd.

Att föraren inte har sett vägmärket är något som vi ofta stöter på i de bestridanden som vi hanterar. Att kontrollera vägmärken är däremot också något som ingår i ditt ansvar som förare. Det innebär att du kan behöva gå en bit bort för att se vad som står på vägmärket. Att göra en U-sväng för att ta den sista lediga parkeringsrutan och sedan hävda att du inte sett vägmärkena är ingenting som vi ger dig rätt för. Tänk på att det även kan finnas områdesförbud som gäller stora områden. Dessa vägmärken behöver inte upprepas på varje enskild gata.

Dessutom finns det regler som inte behöver några vägmärken för att de ska gälla. Inom tättbebyggt område får du exempelvis inte parkera i terräng, alltså på ställe som inte är väg. Det kan till exempel vara en gräs- eller grusyta. Där finns ofta inget vägmärke som säger att du inte får stå där, men det är alltså ändå förbjudet. En annan regel som gäller inom
tättbebyggt område är att du inte får parkera längre än 24 timmar i sträck under vardagar, om det inte finns ett vägmärke som säger något annat. Vad som är tättbebyggt område bestämmer kommunen.

Det är alltså viktigt att ha kunskap om vilka regler som finns och förstå att Polisen har lagen att förhålla sig till. Även om vi förstår att du som förare inte har menat att göra fel så ger lagen tyvärr inte utrymme för oss att ta hänsyn till det. Reglerna kan upplevas som stränga för dig som parkerar, men hur lagen är utformad är en politisk fråga som Polisen inte styr över. Vi hoppas dock att du nu ska ha fått tillräckligt med kunskap för att slippa få parkeringsanmärkningar i framtiden.