För dig under 18 år

Den här sidan är för dig som är under 18 år. Du har rätt att ta del av information om vad polisens uppdrag är, var du kan vända dig och vad som händer om du är utsatt för brott.

Barn som håller i en polistatuering

Här under hittar du också vad som gäller om barn och unga är misstänkt för ett brott och hur du kan skydda dig från brott.

Du har rättigheter

Alla människor under 18 år räknas som barn. Sedan år 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige.

Barnkonventionen, som också heter Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, innehåller mänskliga rättigheter för dig som barn. Du som är ett barn behöver inte göra någonting för att förtjäna rättigheterna, utan mänskliga rättigheter är något du föds med. Alla barn är olika men alla barn har exakt samma rättigheter och alla rättigheter är lika viktiga. Barnkonventionen gäller för alla barn – vare sig du är utsatt för brott, ser ett brott eller misstänks för brott.

Polisens uppdrag är att göra människor trygga, hjälpa utsatta, förhindra att brott händer och att utreda brott som hänt. Polisen finns för att skydda från sådant som kränker och skadar dig och hindrar dig från att leva ett bra liv där du utvecklas och blir lyssnad på.

I saker vi gör där du som barn kan påverkas ska vi alltid tänka på dig som barn, vad som blir bäst för dig. Dina rättigheter är viktiga och vi inom polisen ska göra allt vi kan för att du inte ska fara illa. Vi finns också där om något hänt dig, dygnet runt alla dagar på året.