Sök
Stäng Meny

När en ung person är misstänkt för brott

Barn och unga som begått brott ska särbehandlas både när det gäller påföljder och när polis och åklagare utreder brotten. När en ung person misstänks för att ha begått ett brott måste polisen och åklagare snabbt utreda brottet.

Två olika händer ses hålla i varsin sprayburk och klottrar på en vägg. Foto.

Enligt lagen ska det ta högst sex veckor från att polisen underrättat en person under 18 år om misstanke till dess att hen får besked om ifall det blir ett åtal i domstol eller inte.

Misstänkt som är under 15 år

Om du är under 15 år kan du inte bli dömd i domstol. Då får socialtjänsten bestämma vad som ska hända. Har du fyllt 15 år är det upp till åklagarmyndigheten att besluta om det ska bli en rättegång.

Misstänkt som är under 18 år

Om du misstänks för ett brott håller polisen ett förhör med dig. Om brottet är mindre allvarligt kan polisen förhöra dig på platsen efter att ha gett dina föräldrar och socialtjänsten möjlighet att vara med vid förhöret.

Är brottet allvarligt vill polisen som regel att de sitter med vid förhöret. Är brottet mycket allvarligt kan du bli anhållen och då utses en försvarare (en advokat) till dig.

Förhöret med dig blir en del av utredningen tillsammans med andra uppgifter, som till exempel vittnesförhör och tekniska bevis. När polisens utredning är klar tar andra myndigheter över.

Rättegång och påföljd

Under en rättegång avgör domare om det finns tillräckliga bevis för att den som misstänks för ett brott kan dömas för det. När en person som är 15–17 år misstänks för att ha begått ett brott gäller särskild lagstiftning som säger att rättsprocessen ska gå extra snabbt.

Om domaren anser att en person är skyldig bestäms vilken påföljd (straff) den skyldiga ska få. Det kan handla om till exempel böter eller skyddstillsyn.

För barn mellan 15 och 17 år finns särskilda påföljder. En påföljd är ungdomsvård som är ett åtgärdsprogram från socialtjänsten. Det är socialtjänsten som i första hand ska erbjuda insatser.

Alla som döms för ett brott registreras i polisens belastningsregister. Hur lång tid en person är registrerad i belastningsregistret beror på vilken påföljd man fått. Att vara registrerad i belastningsregistret kan påverka olika typer av anställning och möjligheten att ta körkort. Du kan själv begära ut ett utdrag ur belastningsregistret.