Investeringsbedrägeri - lagar och fakta

Investeringsbedrägeri innebär att någon lurar andra att köpa värdepapper som egentligen inte har något värde eller som är väldigt svåra att värdera.

Så kan ett investeringsbedrägeri gå till

Oftast ringer en engelsktalande mäklare eller rådgivare hem till det tilltänkta brottsoffret. Han eller hon erbjuder personen att göra en investering av något slag, till exempel att köpa aktier. Rådgivaren hänvisar ofta till webbsidor och beräkningsmodeller som ser seriösa ut men som innehåller felaktig information. Investeraren, det vill säga det tilltänkta brottsoffret, vilseleds att sätta in pengar på ett utländskt bankkonto.

Exempel på avgiftsbedrägeri är om en annan rådgivare ringer upp investeraren och erbjuder sig att mot en avgift köpa eller byta investeringen. Rådgivaren kan till exempel säga att en klient vill köpa värdelösa aktier för att göra förlustavdrag eller komma över majoriteten av aktierna i ett bolag. Försäljningen innebär en avgift som rådgivaren lovar att betala tillbaka, vilket han eller hon inte gör.

Ytterligare exempel på avgiftsbedrägeri är om investeraren sedan blir uppringd av någon som påstår sig arbeta för en advokatbyrå som företräder en grupp investerare som vill ha tillbaka sitt kapital och stämma bedragarna. Även den påstådda advokatbyrån vill ha en avgift. Investeraren får dock inget för pengarna.

Så säger lagen

Investera inte i värdelösa värdepapper

De värdepapper som rådgivarna säljer är ofta mycket svåra att värdera eller saknar värde helt. Aktierna får i regel inte användas om inte vissa villkor är uppfyllda. Ofta handlar det om amerikanska aktier i så kallade OTC-bolag. Att investera i sådana aktier innebär en stor risk.

Personerna bakom bedrägerierna

De som ringer upp brottsoffren utger sig för att vara mäklare eller rådgivare. De har oftast inte tillstånd att handla med värdepapper och arbetar från så kallade boiler-rooms. Ett boiler-room är en plats där investeringsbedrägerier organiseras. Det ligger oftast utanför Sverige.

I många fall ligger organiserade brottsnätverk bakom investeringsbedrägerierna. Huvudmannen kan finnas i en världsdel och det boiler-room som rådgivarna arbetar från i en annan. Bankkontot kan finnas i ett land och aktierna i ett annat. Investerarna finns i en mängd olika länder.

Vem drabbas av investeringsbedrägeri?

Bara i Sverige har flera tusen personer drabbats. Bedragarna hittar sina kunder i svenska offentliga register, till exempel i aktieböcker, taxeringskalendern och Euroclears, före detta Värdepapperscentralen. Det är ofta personer som har en viss erfarenhet av att investera i värdepapper. Det kan också vara personer som fått kapital över, till exempel småföretagare och pensionärer som ärvt större belopp eller fått pengar tillbaka på skatten.

Även samhället drabbas av investeringsbedrägerierna. Varje år försvinner miljardtals kronor ut ur Sverige. Förtroendet för den finansiella marknaden kan urholkas på sikt.