Sök
Stäng Meny

Bostadsinbrott - lagar och fakta

Bostadsinbrott är när någon brutit sig in eller på annat sätt tagit sig in i permanentbostad eller fritidshus utan lov och begår en stöld. Gärningspersonen behöver inte ha brutit upp lås eller dylikt.

När stölden skett efter intrång i bostad kan stölden bedömas som grov. När det gäller stöld i garage, i källare eller på vind kan exempelvis stöld av stora ekonomiska värden göra att stölden bedöms som grov.

Fakta om inbrott

Risken för inbrott ser olika ut i landet. Ungefär 70 procent av alla inbrott i bostad (inklusive fritidshus) sker i storstadsregionerna. Få inbrott begås i glesbygd. Det är vanligare med inbrott i småhus än i lägenhet.

Många inbrott begås av missbrukare för att finansiera missbruket. På senare tid har polisen sett en tydlig trend mot att inbrott allt oftare utförs av organiserade ligor. Det kan vara ligor från andra länder som åker runt till olika platser i Sverige och begår brott.