Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Hedersrelaterade brott - fakta om

Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon, ofta en släkting, i syfte att förhindra att familjens heder skadas eller förloras, alternativt att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.

Beskrivning av hedersrelaterade brott

Hedersrelaterade brott är ofta riktat mot en släkting som gärningspersonen och övrig släkt eller grupp anser riskera att vanära eller tycker redan har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder.

Syftet med brottet är att förhindra att hedern skadas eller förloras, alternativt att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.

Hedersrelaterade brott kan exempelvis handla om frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, vilseledande, hot, ofredande, misshandel, skyddande av brottsling, övergrepp i rättssak, mord eller mordförsök.

Motivet till brottet är familjens heder

Handlingen riktas vanligtvis mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder. De flesta som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor i åldrarna 15–25 år. Även pojkar och män är utsatta.

Ofta är det flera personer i släkten som ligger bakom brottet. Motivet är att återställa familjens heder.

Med heder menas i det här fallet det värde en person eller en familj har i andras ögon. Förlorad heder kan förstöra familjens anseende och sociala kontakter inom den egna etniska gruppen.

Männen bestämmer i familjer med hedersnormer

I familjer som lever i en så kallad hederskultur är det männen som bestämmer och kontrollerar familjens medlemmar, för att de ska kunna behålla sin makt. Även kvinnor kan stödja eller tvingas stödja den kulturen och kan också vara utövare av våld och förtryck.

Söner har betydligt större frihet än döttrar. En dotter måste ofta underordna sig släktens, pappans och brödernas krav.

Både flickor och pojkar drabbas

Det finns fortfarande kvar en föreställning om att hedersrelaterat våld och förtryck drabbar endast flickor och kvinnor, men även pojkar och män drabbas.

Ibland räcker det med bara ett rykte om att flickan eller pojken inte följer kollektivets regler för att de ska anses ha vanärat familjen. Andra exempel är att ha en pojkvän eller flickvän som inte accepteras av familjen. Flickor kan också drabbas efter att ha förlorat sin oskuld eller vid misstanke om detta.

Pojkarna är ofta friare än flickorna och kvinnorna, men liksom flickorna kan de också drabbas av bland annat arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Det är också pojkarna som får i uppgift att bevaka och kontrollera sina systrar och kusiner.

Om inte sönerna uppfyller förväntningarna kan de själva drabbas av våld och förtyck. Det finns kända fall där pojkar och unga män blivit dödade på grund av val av fel partner eller sexuellt beteende som anses avvikande.

Äktenskapstvång är ett brott 

Äktenskapstvång är ett brott och gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

Vilseledande till tvångsäktenskapsresa är ett brott

Vilseledande till tvångsäktenskapsresa är ett brott och gäller den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att personen genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Det handlar alltså om att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Straffet är fängelse högst två år.

Att bryta mot normer bestraffas

En flicka eller pojke som utsätts för rykten eller bryter mot familjens eller gruppens normer bestraffas. Hon eller han kan bli utsatt för allt från hot, trakasserier och förödmjukande handlingar till våld och frihetsberövande. I extrema fall går det så långt som till mord.

Gärningsmannen är ofta en far, make, bror, manlig kusin, farbror, morbror eller en svåger. Det finns även kvinnliga gärningsmän. Det är vanligt att brottet planeras av flera personer under en längre tid.

Eftersom brottet handlar om att återupprätta familjens ”heder”, har gärningsmännen ofta stöd av familj, släkt och den etniska grupp man tillhör. Gärningen ger respekt i den egna gruppen.

Rädsla för repressalier om man bryter med familjen

De som väljer att lämna sin familj för att söka skydd riskerar att leva under ständig rädsla för att bli hittade och utsatta för repressalier. Samtidigt kan de känna sig väldigt ensamma och utsatta, eftersom familjen är det viktigaste nätverket i deras liv.

 

Till toppen