Sök
Stäng Meny

Sexualbrott mot barn på nätet - lagar och fakta

Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, ISÖB, är ett samlingsbegrepp för olika former av sexualbrott mot barn som har utförts via eller med hjälp av sociala medier, IT eller internet.

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Brottet innebär att en person främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år att utföra eller medverka i sexuell posering. Detsamma gäller om en person gör samma sak mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

Ofta är det svårt att veta om man är utsatt för brottet. Många förövare agerar som vem som helst i en konversation till en början. De kan låtsas vara någon annan och tar kontakt med barn och ungdomar för att bygga upp en relation för att sedan be om till exempel nakenbilder, ”nudes”.

Det finns också andra förövare som direkt ber om eller hotar ett barn att till exempel visa brösten eller andra privata kroppsdelar. 

Förövarna befinner sig på samma appar, spel och sociala medier som barnen. De kan använda sig av flera olika användarnamn och låtsas vara olika personer.

Straffet för utnyttjande av barn för sexuell posering är böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

En person som förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling.

Då ett barn under 15 år inte kan samtycka till en sexuell handling så syftar brottet främst till förövare som köper en sexuell handling av en ungdom som är över 15 år men under 18 år.

Ersättningen kan vara till exempel pengar, kläder eller en resa. Det kan även vara virtuell ersättning som till exempel poäng i spel eller appar.

Straffet för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling är fängelse i högst fyra år.

Kontakt med barn i sexuellt syfte

Brottet innebär att en person tar kontakt med barn under 15 år i syfte att begå ett sexualbrott mot barnet, och refereras ofta till begreppet grooming.

Straffet för kontakt med barn i sexuellt syfte är böter eller fängelse i högst två år.

Barnpornografibrott

Brottet innebär att inneha, sprida, skildra och betrakta dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. För att en bild eller film ska kategoriseras som olaglig ska den skildra ett barn samt vädja till sexualdriften. Med barn menar man en person vars pubertetsutveckling inte är avslutad eller när det framgår av bilden eller omständigheterna kring den, att personen är under 18 år.

Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst ett år och högst sex år.