Sök
Stäng Meny

Djurrelaterade brott - lagar och fakta

Lagen om tillsyn över hundar och katter innebär att du som ägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att ditt djur orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Det kan gälla koppeltvång för hunden

I vissa områden råder det alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid i naturreservat och hundförbud gäller ofta på exempelvis lekplatser och allmänna badplatser.

Reglerna varierar från kommun till kommun och du som hundägare är skyldig att ta reda på vad som gäller där du bor eller vistas. Anvisningarna finns i den lokala ordningsstadgan.

Alla hundar ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lös i marker där det finns vilt. Under resten av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen kan även meddela avvikelse från detta och om det finns skäl att skydda vilt, införa föreskrifter om koppeltvång.

Detta händer om den som har hund brister i tillsynen

Om du tror att en hund kommer att attackera eller bita människor eller djur ska du kontakta länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan besluta om att hunden ska vara försedd med fast koppel eller munkorg. 

Det är även länsstyrelsen som beslutar att en person inte får ha hand om en hund, hundförbud.

Kontakta polisen vid pågående brott eller angrepp

Om det är ett pågående brott eller angrepp, där du ser ägaren misshandla hunden eller där hunden attackerar människor eller andra djur, ska du kontakta polisen via 112.

Kontakta länsstyrelsen vid tidigare angrepp eller misstanke

Om det varit ett angrepp av en hund och du har frågor om vad som ska ske med hunden kontakta länsstyrelsen. Du ska också kontakta länsstyrelsen om du misstänker att hunden far illa och inte hålls enligt gällande lagstiftning.

Du ska också kontakta länsstyrelsen om du misstänker att en hund far illa och inte hålls enligt gällande lagstiftning.