Sök
Stäng Meny

Dödligt våld – lagar och fakta

Med dödligt våld menas alla fall av våld som lett till döden, det vill säga mord, dråp och barnadråp och olika kombinationer av misshandel och vållande till annans död.

Vad är mord?

Mord är när någon uppsåtligen (medvetet) dödar en annan person. 

Vad är dråp?

Dråp är när någon uppsåtligen (medvetet) dödar en annan person, men vissa omständigheter gör att det anses mindre grovt. 

Fakta om dödligt våld

Dödligt våld är en av de minsta brottskategorierna men samtidigt den typ av brott som är mest belyst i media och som får störst genomslag i den offentliga debatten. 

Samtidigt måste man vara klar över att det endast begås drygt hundra fall av dödligt våld varje år.

Uppklaringen av dödligt våld är hög

Uppklaringen av dödligt våld är hög, med undantag för skjutningar i kriminella miljöer. Det beror på att dödligt våld ses som de mest allvarliga brott vi har vilket gör att polisen satsar stora resurser på varje enskilt fall. Dödligt våld genom mord kan ofta vara utredningar som är komplicerade och utmanande att lösa.