Olaga hot - lagar och fakta

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom.

Beskrivning av olaga hot

  • Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom.
  • Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig.

Brottet förekommer ofta i kombination med misshandel, våld i nära relation och andra brott där konfrontation uppstår mellan individer.