Sök
Stäng Meny

Immaterialrättsbrott - lagar och fakta

Immaterialrätten är den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av intellektuella prestationer, såsom uppfinningar, varumärken, konstverk och litterära verk.

Vad är immaterialrättsbrott?

Immaterialrättsbrott innebär att gärningspersonen gör intrång i ägarens rättigheter till en uppfinning, ett varumärke, konstnärliga eller litterära verk.

Det kan till exempel vara konstverk, skönlitteratur, dataprogram (inklusive spel), musik, film, fotografier, byggnadskonst och brukskonst (designföremål).

Med intrånget lurar gärningspersonen till sig vinster och intäkter som ägaren skulle fått om de köpta varorna varit lagligt tillverkade eller tjänsterna köpts lagligt, till exempel streamingtjänster.

Brotten delas mellan brott mot upphovsrätten och brott mot det industriella rättsskyddet.

  • Intrång i upphovsrätten är det oftast förekommande brottet. Exempel på upphovsrättsintrång är spridning av upphovsrättsligt skyddat material, till exempel filmer, via en fildelningssajt.
  • Exempel på brott mot det industriella rättsskyddet är bland annat varumärkesintrång och patentintrång. Även brott mot avkodningslagen, så kallad cardsharing, ingår i polisens ansvar för att utreda de immaterialrättsliga brotten.