Diskussionsforum - lagar och fakta

Den som är ansvarig för ett diskussionsforum på internet är skyldig att ha uppsikt över tjänsten. Det ställs högre krav på företag som driver forum än på privatpersoner.

Inlägg med brottsligt innehåll ska tas bort

Du måste ta bort ett inlägg om det har ett innehåll som är uppenbart brottsligt enligt bestämmelserna i brottsbalken om

  • olaga hot
  • olaga integritetsintrång
  • uppvigling
  • hets mot folkgrupp
  • barnpornografibrott
  • olaga våldsskildring.

Om du misstänker att någon gör sig skyldig till barnpornografibrott ska du kontakta polisen. Det finns en särskild grupp inom polisen som bekämpar bland annat sexuella övergrepp mot barn och spridningen av bilder och filmer med barnpornografi på internet.

Kontakta polisen via ett tipsformulär på sidan: Sexuella övergrepp mot barn - tipsa polisen

Intrång i upphovsrätten får inte göras

Du måste ta bort ett inlägg om det är uppenbart att någon gjort intrång i upphovsrätten. Upphovsrätten ger upphovsmannen rätt att själv bestämma över sitt verk, såsom bilder, filmer, texter och ljud.

Vid misstanke om brott mot upphovsrätten kan du göra en polisanmälan.

Gör en polisanmälan

Skyldigheterna gäller enbart inlägg i forumet. Länkar till andra webbsidor, som innehåller brottsligt material, berörs inte.