Sök
Stäng Meny

Krigsbrott - lagar och fakta

Krigsbrott är ett samlingsbegrepp för folkmord, folkrättsbrott och grovt folkrättsbrott. Sverige har förbundit sig att spåra upp, utreda och medverka till att förövare av krigsbrott lagförs, om förövaren har en koppling till Sverige.

Vad menas med folkrättsbrott?

Med folkrättsbrott eller grovt folkrättsbrott menas ett övergrepp som skett i samband med ett krig eller annan form av väpnad konflikt.

Det kan till exempel handla om att man angriper civila personer genom till exempel plundring och att man förstör deras egendom. 

Offren för folkrättsbrott och grova folkrättsbrott kan vara både enskilda individer och grupper av människor. 

Vad menas med folkmord?

Folkmord är handlingar som görs med syfte att utrota en folkgrupp, helt eller delvis, genom att döda, allvarligt skada eller tvångssterilisera medlemmar i folkgruppen.

Det kan också innebära att tvinga folkgruppen att leva under sådana villkor att det medför att gruppen går under eller att med våld flytta barn till en annan folkgrupp.

Med folkgrupp menas en grupp människor som kan särskiljas genom nationell, religiös eller etnisk tillhörighet.

Därför utreder svensk polis krigsbrott

Sverige har skrivit under Genèvekonventionerna och Romstadgan, som är grunden för den internationella brottsmålsdomstolen i Haag.

Det innebär att Sverige har förbundit sig att spåra upp, utreda och medverka till att förövare av krigsbrott kan ställas till ansvar och lagföras. Syftet är att undvika att Sverige blir en fristad för sådana brottslingar.

Tipsa polisen

Ibland gör polisen efterlysningar om misstänkta krigsbrott, och du kan till exempel hjälpa till att identifiera platser där bilder är tagna.

Hjälp polisen lösa krigsbrott – aktuella efterlysningar

Har du tips om krigsbrott, kontakta gruppen för utredning av krigsbrott via e-post registrator.kansli@polisen.se

Skriv att det gäller krigsbrott. Du kan även ringa 114 14 och be att få tala med gruppen för utredning av krigsbrott.

Medlemsstaterna i EU måste agera

EU har beslutat att medlemsstaterna måste agera om de får veta att en person som har begått eller medverkat till krigsbrott har någon anknytning till det aktuella landet.

Särskilda regler gör att alla länder kan utreda krigsbrott oavsett var brottet skett. I Sverige har Krigsbrottskommissionen inom polisen ansvaret för att utreda när en person med anknytning till Sverige är misstänkt för krigsbrott.

Både i utredningen och när personen ställs inför rätta är det den svenska lagstiftningen om folkmord och folkrättsbrott som används, även om brottet har begåtts i något annat land.

Krigsbrotten räknas som allvarliga brott i internationell rätt. Internationellt används brottsbeteckningarna folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Relaterat innehåll