Sök
Stäng Meny

Langning av alkohol - lagar och fakta

Langning av alkohol är en brottslig handling som innebär att någon olagligt köper ut, säljer eller ger bort alkohol till en person som är under 20 år. Langning kan ge böter eller fängelse i upp till fyra år.

Beskrivning av brottet

Med langning menas att någon illegalt förser personer med droger, till exempel alkohol, vanligen genom försäljning.

Framförallt när det gäller alkohol till unga under 18 år, är all langning i någon mening att betraka som olaglig. Detta gäller för alkohol som den unge fått indirekt genom langning från exempelvis Systembolaget, men även om den minderåriga fått tag i alkohol som förts in i Sverige från utlandet.

Fakta om langning

  • Det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.
  • På restaurang måste man ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol.
  • Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.

Langning av alkohol kan få många negativa följder. Ungdomar under alkoholpåverkan begår till exempel ofta brott som misshandel och skadegörelse. Risken att utsättas för brott är också betydligt större för den som är berusad.

Skolelevers drogvanor

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och elever som går andra året på gymnasiet. De ger ut rapporter om resultat från undersökningarna.