Sök
Stäng Meny

Människohandel - lagar och fakta

Människohandel är en organiserad transport av människor som syftar till att utnyttja dem för olika ändamål.

Beskrivning av människohandel

Människohandel är ett brott som i många fall sker över gränserna och ibland utnyttjas offren för människohandel för flera olika ändamål, inte bara sexuella. Vid människohandel samarbetar flera gärningspersoner ofta i olika länder, för att transportera offren från ett stället till ett annat. 

Människohandel är ofta en del av den organiserade brottsligheten och brottet kan omfatta både ursprungsländer, transitländer och destinationsländer, men kan också ske endast inom ett land.

Människohandel för sexuella ändamål

I Sverige är människohandel för sexuella ändamål främst ett storstadsfenomen, men det förekommer även på mindre orter i landet.

De kvinnor och flickor som utnyttjas för sexuella ändamål förs i första hand till Sverige från Rumänien, Nigeria och Polen. Många av kvinnorna är medvetna om att de kommer att utnyttjas i prostitution men blir lurade när det gäller villkoren.

Till exempel riskerar de att skuldsättas. De förväntas ofta betala tillbaka pengar för resekostnader, hyra, annonsering, mat och hygienartiklar.

Människohandel med barn

I Sverige har de flesta fall av människohandel med barn för sexuella ändamål rört flickor i åldrarna 16-17 år. Det förekommer också att barn förs till Sverige för att de ska utnyttjas för att begå brott och för att tigga.

Några faktorer som gör att barn hamnar i en utsatt position är

  • efterfrågan på sexuella tjänster
  • billig arbetskraft
  • fattigdom
  • social utsatthet
  • låg utbildningsnivå och begränsade valmöjligheter.

Människohandlarna utnyttjar sedan barnens utsatta position. I en del fall förses barnen med nya identiteter och förs ut ur hemlandet under täckmantel av familjeliknande konstellationer. Det försvårar polisens kartläggning av brottsligheten.

Brottsbeskrivningen för människohandel med barn är densamma som för vuxna fast med ett undantag: om offret är under 18 år krävs det inte att något otillbörligt medel såsom exempelvis våld, hot eller tvång har använts mot dem.

Människohandel för tvångsarbete

Människor utnyttjas även för andra ändamål, som tvångsarbete, tiggeri och brottslig verksamhet som inbrott och stölder. 

Människohandlarna tar ibland ifrån offren deras passhandlingar när de anländer till destinationslandet. På det sättet begränsas deras rörelsefrihet. Därefter får de arbeta av en fiktiv skuld.

Några av de branscher där tvångsarbete förekommer är inom bärplockning, hotell och restaurang, trädgårdsarbete, byggarbete och asfalts- och stenläggningsarbete.

Människoexploatering

Den som utnyttjar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering. Straffet är fängelse i högst fyra år. 

Om offret är under 18 år krävs det inte att något otillbörligt medel som exempelvis våld, hot eller tvång har använts mot dem för att förövaren ska dömas för människoexploatering.  

Om brottet gäller en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande döms förövaren för grov människoexploatering. Straffet är fängelse i lägst två och högst tio år.

Fakta lagstiftningen

  • År 2002 blev människohandel för sexuella ändamål ett brott i Sverige.
  • År 2004 utvidgades paragrafen till att även omfatta människohandel som syftar till andra former av utnyttjande än för sexuella ändamål, som till exempel tvångsarbete och handel med organ. Kravet på att något gränsöverskridande skulle ha skett togs också bort.
  • År 2010 antogs en ny paragraf om människohandel där det så kallade kontrollrekvisitet togs bort.
  • År 2018 antogs en reviderad paragraf om människohandel och en helt ny paragraf om människoexploatering.