Sök
Stäng Meny

Våld i offentlig miljö - lagar och fakta

Många av de anmälningar som kommer in till polisen handlar om misshandel som sker på helgkvällar eller nätter. Alkohol är ofta inblandat vid denna typ av brott.

Misshandel är när någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter personen i vanmakt eller liknande tillstånd, till exempel förlamar eller bedövar någon.

Misshandel sker ofta när alkohol finns med i bilden

Misshandel som sker utomhus eller på en allmän plats kan med ett annat begrepp kallas våld i offentlig miljö.

En stor del av våldsbrotten i offentlig miljö sker där det finns mycket folk. Många av de anmälningar som kommer in till polisen handlar om misshandel som sker på helgkvällar eller nätter på eller i närheten av krogen eller någon privat fest. Alkohol är ofta inblandat vid denna typ av brott.

Våld i offentlig miljö begås i stor utsträckning av unga män. Även offren är ofta unga män.

På en del platser ökar våldsanmälningarna under en viss säsong då det till exempel kommer fler turister, som i Åre på vintern och på Gotland om sommaren.