Sök
Stäng Meny

Narkotikabrott – lagar och fakta

Att sälja, framställa, förvara eller inneha narkotika kan leda till fängelsestraff.

Beskrivning av narkotikabrott

Det är olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare.

Narkotikabrott kan leda till fängelse i upp till tio år.

  • Om narkotikabrottet anses som ringa kan man dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.
  • Normalgraden för narkotikabrott innebär fängelsestraff lägst 14 dagar och högst tre år.
  • Straffet för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling innebär fängelse i lägst två och högst sju år.
  • För synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och högst tio år.

De omständigheter man särskilt ska ta hänsyn till vid bedömningen av om ett narkotikabrott är synnerligen grovt är om

  • brottet har utövats i organiserad form i syfte att bedriva handel med narkotika i stor skala
  • brottet har bedrivits i vinstsyfte och då i syfte att ge en stor vinst
  • gärningsmannen har haft en central eller annan avgörande roll när brottet genomfördes och haft del i vinsten av verksamhetenbrottet gäller en synnerligen stor mängd narkotika
  • brottet på något annat sätt har varit av ovanligt farligt eller hänsynslöst.

Merparten av den narkotika som finns i Sverige har sitt ursprung i utlandet. Inomhusodlingar av marijuana förekommer dock sedan en tid tillbaka i Sverige.