Sök
Stäng Meny

Olaga förföljelse eller stalkning - lagar och fakta

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person.

Beskrivning av olaga förföljelse

Med begreppet olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person.

De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott:

  • misshandel
  • olaga tvång
  • olaga hot
  • hemfridsbrott eller olaga intrång
  • ofredande
  • sexuellt ofredande
  • skadegörelse eller försök till skadegörelse
  • överträdelse av kontaktförbud.

Var och en av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet.

Olaga förföljelse kallas i daglig tal för stalkning

Stalkning är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.

Kvinnor är främst utsatta

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, är de personer som utsatts för stalkning främst kvinnor som förföljs av sina före detta partners, men det finns även andra utsatta grupper, till exempel politiker, kändisar och myndighetspersoner.

I undersökningen kom det även fram att ju närmare relationen är eller har varit till gärningspersonen, desto allvarligare är trakasserierna.