Skadegörelse och klotter - lagar och fakta

Klotter kan medföra stora kostnader för samhället och privatpersoner. Människor upplever ofta otrygghet i områden med mycket klotter och skadegörelse.

Beskrivning av brottet

Skadegörelse är när en gärningsperson har skadat eller haft sönder din egendom. Klotter kan vara en typ av skadegörelse.

Straffet för ringa skadegörelse (till exempel lindriga fall av klotter) är böter eller fängelse i högst 6 måndader. För skadegörelse är straffet böter eller fängelse i högst ett år, vid grova brott upp till fyra år. Den dömda får också vanligen betala skadestånd.

Klotter är den vanligaste formen av skadegörelse

Klotter är vid sidan av skadegörelse mot fordon den vanligaste formen av skadegörelse. Skadegörelse och klotter hör till kategorin mängdbrott, alltså brott som förekommer ofta och drabbar många människor.

Klotter kan medföra stora kostnader för samhället och privatpersoner, och människor upplever ofta otrygghet i områden med mycket klotter och skadegörelse.