Ungdomsbrott - fakta om

Ungdomsbrotten har legat på en stabil nivå under de senaste 30 åren. De vanligaste brotten bland ungdomar är snatteri och skadegörelse.

Tonåren är den mest brottsintensiva perioden i livet. Både flickor och pojkar begår och utsätts för brott, men pojkar begår fler och grövre brott.

Pojkar utsätts också oftare än flickor för våldsbrott. De flesta unga som begår brott gör det vid något enstaka tillfälle i åldern 13–17 år. En mindre grupp begår många brott.

Riskfaktorer när unga begår brott

Det finns ingen enkel förklaring till varför unga begår brott, men forskning om ungdomsbrottslighet visar att det finns flera omständigheter som ökar risken för att begå brott. Riskfaktorer är till exempel:

  • en svår familjesituation
  • bristande skolgång
  • kriminella familjemedlemmar
  • uppmärksamhetsstörningar
  • att leva i ett område med begränsade ekonomiska och sociala resurser.

Många ungdomar kan ha en eller flera av de här riskfaktorerna utan att de blir kriminella. Ju fler riskfaktorer som finns i en ungdoms liv, desto större är dock risken att han eller hon begår brott.

Rättsprocessen ska gå extra snabbt

När en person som är 15–17 år misstänks för att ha begått ett brott gäller särskild lagstiftning som säger att rättsprocessen ska gå extra snabbt.