Sök
Stäng Meny

Unga som begår brott - lagar och fakta

Barn och unga som begått brott ska särbehandlas både när det gäller påföljder och när polis och åklagare utreder brotten. Det är socialtjänsten som i första hand ska erbjuda insatser. Med unga menas personer under 21 år.

Rättsprocessen ska gå extra snabbt

När en person som är 15–17 år misstänks för att ha begått ett brott gäller särskild lagstiftning som säger att rättsprocessen ska gå extra snabbt. Läs mer om hur unga som begått brott behandlas i rättsprocessen:

LUL – lagen om unga lagöverträdare

Förundersökningskungörelsen

Fakta

Ungdomsbrotten har legat på en stabil nivå under de senaste 30 åren. De vanligaste brotten bland ungdomar är snatteri och skadegörelse.

Tonåren är den mest brottsintensiva perioden i livet. Både flickor och pojkar begår och utsätts för brott, men pojkar begår fler och grövre brott. Pojkar utsätts också oftare än flickor för våldsbrott. De flesta unga som begår brott gör det vid något enstaka tillfälle i åldern 13–17 år. En mindre grupp begår många brott.